Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.a. Bruttobelopp för räntefördelning, expansionsmedel och periodiseringsfond 2015. Kronor per hushåll

9.a. Gross figures for interest adjustment for self-employed, expansion funds and tax allocation reserve 2015. SEK per household

Redovisningsgrupp

Räntefördelning

Expansionsmedel

Periodiseringsfond

Positiv

Negativ

Avsättning

Återföring

Avsättning

Återföring

Hela riket

13 972

952

3 030

3 968

10 547

10 355

Riksområden

RO 1

16 036

1 462

4 041

4 150

14 548

13 408

RO 2

13 360

668

2 595

4 015

8 560

8 921

RO 3

9 950

318

1 429

3 337

4 936

5 848

Åker, hektar

-2

10 919

815

6 069

2 785

8 068

7 548

2,1-5,0

6 385

262

1 471

1 755

3 363

3 396

5,1-10,0

8 373

248

2 200

2 743

4 499

4 283

10,1-20,0

10 525

625

2 084

2 718

5 811

5 737

20,1-30,0

13 223

702

2 287

3 593

7 379

7 592

30,1-50,0

17 331

1 002

2 573

4 810

11 266

12 843

50,1-100,0

22 918

1 829

3 793

6 805

20 155

21 031

100,1-200,0

31 676

2 864

4 670

8 567

32 051

30 847

200,1-

39 915

5 201

15 569

12 188

51 602

39 794

Heltidsjordbruk

26 291

2 351

6 069

7 354

26 144

25 225

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

18 073

1 361

3 400

4 756

13 217

12 607

Trädgårdsväxter

19 900

1 817

9 061

3 041

23 891

21 187

Jordbruks- och trädgårdsväxter

27 739

1 735

10 311

6 708

29 741

23 774

Mjölkkor

23 977

2 743

2 937

9 121

28 545

30 317

Köttdjur

16 849

746

3 104

4 659

10 244

11 109

Nötkreatur, blandat

23 677

2 011

3 252

7 915

29 848

30 733

Andra husdjur

8 742

1 294

6 812

2 239

9 883

6 960

Blandad husdjursskötsel

13 010

781

1 373

4 357

8 315

7 705

Blandat jordbruk

- mest växtodling

15 231

1 025

2 069

4 235

14 182

13 571

- mest husdjur

16 531

1 393

3 816

3 990

15 354

14 399

Småbruk

8 305

288

1 874

2 423

4 074

4 184

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

10 098

801

3 356

2 510

13 481

8 465

40-49 år

13 519

1 346

4 021

3 886

13 845

11 676

50-64 år

17 400

1 264

3 163

4 457

13 789

14 095

65-    år

11 673

446

2 226

3 938

4 020

5 932