Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.b. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012–2014 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1.b. Specified household incomes after transfers 2012–2014. SEK per household

Redovisningsgrupp

Rad

Heltidsjordbruk1)

2014

Småbruk1)

2014

Samtliga1)

2014

2013

2012

Inkomst av tjänst (+)

1

260 900

421 100

364 200

356 500

344 900

Allmänna avdrag (-)

2

3 600

3 700

3 600

3 700

3 700

Inkomst av näringsverksamhet

Överskott (+)

3

194 600

44 600

91 000

85 600

84 400

Underskott (-)

4

22 500

25 300

24 900

24 400

23 600

Nettoinkomst av näringsverksamhet (5=3-4)

5

172 100

19 200

66 100

61 200

60 700

Därav nettoförändring av periodiseringsfond (+/-)

6

1 600

-100

100

-1 700

-1 000

Nettoförändring av expansionsmedel (+/-)

7

-3 000

-700

-1 700

300

600

Kapitalinkomster

Överskott (+)

8

49 800

31 200

36 900

33 700

36 800

Underskott(-)

9

17 700

17 800

16 900

17 900

18 900

Nettoinkomst av kapital (10=8-9)

10

32 100

13 300

20 000

15 800

17 900

Därav räntefördelning

 Positiv (+)

11

28 800

8 500

14 800

13 300

14 900

 Negativ (-)

12

3 800

400

1 400

1 100

1 100

 Räntefördelning, netto (13=11-12)

13

25 000

8 100

13 400

12 200

13 800

Hushållsinkomst före transfereringar (14=1-2+5+7+10)

14

458 500

449 200

445 000

430 100

420 400

Skattefria positiva transfereringar (+)

15

12 700

9 200

10 200

10 100

10 400

Negativa transfereringar (-)

16

104 900

100 700

99 600

100 400

99 100

Därav

 allmän pensionsavgift

17

26 400

22 100

23 300

22 800

22 300

(-)

 skatt på förvärvsinkomster (-)

18

127 800

134 300

129 600

125 300

121 300

 skatt på kapitalinkomster (-)

19

14 900

9 300

11 000

10 100

11 000

 övriga skatter (-)

20

8 600

6 200

7 000

7 300

7 200

 skattereduktioner (+)

21

74 300

72 800

72 800

66 600

64 100

 övriga negativa transfereringar (-)

22

1 400

1 600

1 500

1 500

1 500

Hushållsinkomst efter transfereringar (14+15-16)

23

366 300

357 700

355 500

339 800

331 700


1)     Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte