Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11.b. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2014 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

11.b. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2014 distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

Näringsverksamhet

Tjänst

Sammanräknad förvärvsinkomst

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

 

 

 

Kvinnor

Män

Hela riket

21 055

67 571

214 201

204 184

235 255

271 755

Riksområden

RO 1

24 766

80 910

213 570

190 754

238 336

271 664

RO 2

18 074

62 006

214 512

211 094

232 586

273 101

RO 3

18 921

45 449

215 105

222 852

234 027

268 301

Åker, hektar

-2

20 481

47 995

220 588

243 430

241 070

291 426

2,1-5,0

8 965

24 565

231 565

278 035

240 530

302 600

5,1-10,0

10 676

30 620

226 252

262 222

236 928

292 843

10,1-20,0

13 178

42 143

217 643

228 805

230 821

270 948

20,1-30,0

16 818

57 419

209 021

194 497

225 838

251 916

30,1-50,0

24 812

85 693

202 416

157 563

227 228

243 256

50,1-100,0

40 006

133 373

193 830

109 276

233 836

242 649

100,1-200,0

55 892

174 818

186 317

79 885

242 209

254 703

200,1-

63 669

198 141

196 148

74 388

259 817

272 529

Heltidsjordbruk

48 316

147 936

186 499

94 257

234 814

242 193

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

19 544

78 468

218 597

192 602

238 141

271 070

Trädgårdsväxter

51 007

92 897

188 187

162 764

239 194

255 661

Jordbruks- och trädgårdsväxter

38 940

112 566

186 389

137 822

225 329

250 388

Mjölkkor

72 364

174 120

147 503

52 749

219 868

226 870

Köttdjur

21 310

78 682

207 427

169 595

228 737

248 277

Nötkreatur, blandat

62 226

179 804

158 992

50 550

221 218

230 354

Andra husdjur

19 428

48 880

220 202

233 170

239 630

282 050

Blandad husdjursskötsel

25 550

64 150

192 988

187 040

218 538

251 190

Blandat jordbruk

- mest växtodling

26 132

84 395

207 218

160 560

233 350

244 954

- mest husdjur

24 623

90 262

204 365

155 177

228 988

245 439

Småbruk

10 032

28 844

230 133

269 316

240 165

298 160

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

17 706

77 556

212 978

231 028

230 684

308 585

40-49 år

24 558

82 680

238 549

226 682

263 107

309 362

50-64 år

25 968

83 640

234 897

191 974

260 865

275 614

65-    år

14 167

36 554

176 813

199 761

190 979

236 316