Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12.a. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2015 med fördelning på kvinnor och män

12.a. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses 2015 distributed by women and men

Redovisningsgrupp

Antal företagare

 

Antal maka/make till företagaren

Ensamstående

Samtaxerade

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

5 984

16 362

6 341

31 207

31 112

6 436

Riksområden

RO 1

2 487

7 014

2 344

13 638

13 591

2 391

RO 2

2 448

6 702

2 826

13 179

13 141

2 864

RO 3

1 049

2 646

1 171

4 390

4 380

1 181

Åker, hektar

-2

531

808

560

1 599

1 596

563

2,1-5,0

1 246

2 322

1 287

4 369

4 353

1 303

5,1-10,0

1 491

3 190

1 623

6 067

6 062

1 628

10,1-20,0

1 108

3 247

1 120

5 560

5 552

1 128

20,1-30,0

458

1 668

448

2 825

2 817

456

30,1-50,0

407

1 851

453

3 339

3 322

470

50,1-100,0

411

1 949

441

4 008

3 992

457

100,1-200,0

241

983

283

2 446

2 430

299

200,1-

91

344

126

994

988

132

 

 

 

 

 

 

 

Heltidsjordbruk

879

3 786

1 087

8 515

 

8 468

1 134

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

1 167

4 351

1 074

7 904

 

7 874

1 104

Trädgårdsväxter

50

183

71

348

 

347

72

Jordbruks- och trädgårdsväxter

26

123

56

278

 

277

57

Mjölkkor

255

1 064

310

2 191

 

2 178

323

Köttdjur

575

2 568

739

4 836

 

4 815

760

Nötkreatur, blandat

26

126

35

217

 

216

36

Andra husdjur

460

739

579

1 949

 

1 944

584

Blandad husdjursskötsel

161

321

208

769

 

768

209

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

139

391

130

785

 

784

131

- mest husdjur

212

680

242

1 484

 

1 477

249

Småbruk

2 913

5 816

2 897

10 446

 

10 432

2 911

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

:

:

:

:

 

:

:

30-39 år

483

1 257

780

2 536

 

2 528

788

40-49 år

1 003

2 609

1 354

5 520

 

5 503

1 371

50-64 år

2 147

6 516

2 312

12 292

 

12 233

2 371

65- år

2 168

5 488

1 747

10 459

10 449

1 757