Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12.b. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2014 med fördelning på kvinnor och män

12.b. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses 2014 distributed by women and men

Redovisningsgrupp

Antal företagare

 

Antal maka/make till företagaren

Ensamstående

Samtaxerade

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

5 933

16 727

6 581

32 812

32 704

6 689

Riksområden

RO 1

2 511

7 183

2 422

14 393

14 337

2 478

RO 2

2 388

6 825

2 924

13 815

13 774

2 965

RO 3

1 034

2 719

1 235

4 604

4 593

1 246

Åker, hektar

-2

463

702

501

1 457

1 452

506

2,1-5,0

1 293

2 406

1 374

4 644

4 627

1 391

5,1-10,0

1 514

3 261

1 688

6 244

6 235

1 697

10,1-20,0

1 095

3 415

1 185

5 950

5 938

1 197

20,1-30,0

442

1 741

466

3 032

3 025

473

30,1-50,0

416

1 939

491

3 671

3 655

507

50,1-100,0

388

1 970

463

4 303

4 287

479

100,1-200,0

234

978

303

2 572

2 553

322

200,1-

88

315

110

939

932

117

 

 

 

 

 

 

 

Heltidsjordbruk

868

3 912

1 133

9 056

9 007

1 182

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

1 121

4 501

1 177

8 583

 

8 551

1 209

Trädgårdsväxter

60

210

94

394

 

392

96

Jordbruks- och trädgårdsväxter

30

111

50

295

 

294

51

Mjölkkor

244

1 135

345

2 348

 

2 332

361

Köttdjur

596

2 700

786

5 065

 

5 049

802

Nötkreatur, blandat

23

128

32

235

 

234

33

Andra husdjur

463

728

600

2 022

 

2 012

610

Blandad husdjursskötsel

154

328

206

794

 

792

208

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

106

376

129

873

 

869

133

- mest husdjur

222

656

242

1503

 

1496

249

Småbruk

2 914

5 854

2 920

10 700

 

10 683

2 937

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

:

:

:

:

 

:

:

30-39 år

467

1278

726

2 498

 

2 492

732

40-49 år

1 011

2 792

1 440

6 037

 

6 017

1 460

50-64 år

2 140

6 701

2 454

13 227

 

13 162

2 519

65- år

2 155

5 537

1 815

10 688

 

10 672

1 831