Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.a. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt taxerad inkomst av tjänst 2015 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

13.a. Adjusted business income and assessed income from employment 2015 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

 

Inkomst av tjänst

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

Hela riket

14 754

63 068

17 147

80 310

235 888

195 508

215 864

207 152

 

Riksområden

 

RO 1

19 964

80 824

21 997

103 477

240 571

183 165

213 741

190 307

 

RO 2

13 945

58 033

16 666

70 405

233 530

201 585

219 096

215 927

 

RO 3

4 233

28 741

8 641

37 985

230 243

212 824

212 303

233 201

 

Åker, hektar

 

-2

24 604

36 002

8 974

60 948

247 633

241 886

227 615

246 582

 

2,1-5,0

1 319

17 704

3 312

32 224

256 829

269 238

242 468

287 185

 

5,1-10,0

5 704

22 880

8 280

27 189

243 522

247 070

229 919

273 815

 

10,1-20,0

10 050

30 101

11 836

41 870

230 534

219 214

219 284

239 443

 

20,1-30,0

11 929

64 696

13 913

59 413

224 761

177 398

205 567

204 431

 

30,1-50,0

30 431

77 068

33 828

98 881

215 478

147 827

165 911

161 261

 

50,1-100,0

40 698

140 002

54 429

146 813

202 827

102 473

166 097

112 138

 

100,1-200,0

62 597

202 794

63 934

205 562

192 884

80 734

173 360

78 149

 

200,1-

54 052

201 721

66 641

279 070

224 670

81 365

172 835

71 020

 

 

Heltidsjordbruk

49 580

158 256

58 546

181 608

192 422

86 708

156 564

93 687

 

Driftsinriktning

 

Jordbruksväxter

23 101

79 780

20 457

97 299

233 975

186 202

213 761

195 242

 

Trädgårdsväxter

31 337

107 873

31 946

112 527

201 318

142 167

166 161

168 256

 

Jordbruks- och trädgårdsväxter

14 471

130 949

73 202

163 914

229 895

130 627

134 963

123 329

 

Mjölkkor

59 293

148 623

74 664

183 325

157 337

43 749

138 235

51 242

 

Köttdjur

21 328

81 613

24 477

92 713

211 480

156 382

193 775

174 900

 

Nötkreatur, blandat

54 974

190 216

62 016

198 859

141 472

42 562

152 862

46 671

 

Andra husdjur

10 190

53 547

12 283

69 658

247 683

228 469

212 589

228 902

 

Blandad husdjursskötsel

19 199

28 987

24 538

77 295

207 395

184 601

166 451

188 047

 

Blandat jordbruk

 

- mest växtodling

-4 425

61 423

35 651

126 446

219 769

162 173

206 274

153 940

 

- mest husdjur

26 663

97 089

14 111

104 712

200 556

142 321

191 847

152 258

 

Småbruk

6 202

20 371

5 617

29 546

252 747

258 745

240 969

279 900

 

Företagarens ålder

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

 

30-39 år

11 435

86 259

10 368

84 626

236 669

205 891

219 238

239 444

 

40-49 år

18 627

82 995

20 302

100 181

277 193

210 021

235 596

229 796

 

50-64 år

17 990

80 786

21 131

106 486

263 685

186 508

234 890

189 917

 

65- år

13 097

26 163

13 441

39 346

 

189 611

193 933

176 731

208 494