Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.a. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2015. Kronor per hushåll

2.a. Assessed incomes from business and employment etc. in 2015. SEK per household

Redovisningsgrupp

Taxerad inkomst av närings-verksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Därav  pension m.m.

Sammanräknad förvärvsinkomst

Taxerad förvärvs-inkomst

Beskattningsbar förvärvs-inkomst

Hela riket

77 677

372 691

98 308

450 369

449 207

396 053

Riksområden

RO 1

93 608

359 395

94 680

453 003

451 805

399 148

RO 2

70 778

382 786

97 967

453 564

452 365

398 972

RO 3

52 568

381 866

109 219

434 434

433 473

379 601

Åker, hektar

-2

58 911

408 411

105 542

467 322

465 576

415 060

2,1-5,0

29 540

440 934

124 717

470 474

469 274

415 043

5,1-10,0

37 279

426 826

116 413

464 105

462 603

408 483

10,1-20,0

47 540

390 654

109 292

438 194

436 962

382 436

20,1-30,0

65 552

353 326

96 238

418 878

417 958

363 655

30,1-50,0

97 142

323 322

83 518

420 464

419 564

366 030

50,1-100,0

151 942

283 579

63 350

435 521

434 711

383 353

100,1-200,0

209 196

262 022

49 344

471 218

470 534

420 696

200,1-

245 628

262 276

46 436

507 904

506 887

460 737

Heltidsjordbruk

176 496

269 808

54 018

446 305

445 525

395 035

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

88 255

359 939

98 220

448 193

447 112

393 870

Trädgårdsväxter

127 936

314 842

95 857

442 778

442 052

386 377

Jordbruks- och trädgårdsväxter

145 998

304 278

75 151

450 277

449 453

398 241

Mjölkkor

209 544

204 606

40 917

414 150

413 520

363 322

Köttdjur

92 662

340 873

76 235

433 535

432 626

379 831

Nötkreatur, blandat

206 418

204 969

44 962

411 388

410 797

360 005

Andra husdjur

63 473

413 613

91 734

477 086

475 563

424 812

Blandad husdjursskötsel

78 139

358 519

71 117

436 659

435 436

383 582

Blandat jordbruk

- mest växtodling

98 022

336 104

82 220

434 126

433 081

380 231

- mest husdjur

106 959

328 596

82 006

435 555

434 576

380 940

Småbruk

34 150

430 749

124 493

464 899

463 499

409 282

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

83 561

383 795

2 733

467 356

464 165

431 034

40-49 år

94 955

424 848

4 064

519 803

517 920

480 106

50-64 år

98 775

395 793

28 296

494 568

493 494

453 786

65-    år

41 904

318 891

260 138

360 795

360 610

277 362