Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.b. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2014. Kronor per hushåll

2.b. Assessed incomes from business and employment etc. in 2014. SEK per household

Redovisningsgrupp

Taxerad inkomst av närings-verksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Därav  pension m.m.

Sammanräknad förvärvsinkomst

Taxerad förvärvs-inkomst

Beskattningsbar förvärvs-inkomst

Hela riket

78 367

364 218

94 319

442 585

438 950

385 455

Riksområden

RO 1

93 608

351 677

90 660

445 286

441 576

388 831

RO 2

71 365

373 163

94 416

444 529

440 931

386 939

RO 3

55 091

374 744

104 198

429 835

426 304

372 081

Åker, hektar

-2

60 220

397 138

100 761

457 358

453 457

402 650

2,1-5,0

28 887

433 498

118 098

462 385

458 612

404 453

5,1-10,0

35 758

417 330

112 309

453 088

449 207

394 783

10,1-20,0

48 753

382 137

104 922

430 890

427 365

372 610

20,1-30,0

66 362

346 667

92 445

413 030

409 812

355 144

30,1-50,0

99 699

315 400

79 715

415 099

411 850

357 861

50,1-100,0

158 025

275 578

61 660

433 603

430 110

378 070

100,1-200,0

211 545

252 840

47 729

464 385

460 597

410 710

200,1-

241 158

260 558

44 453

501 716

497 205

450 004

Heltidsjordbruk

178 673

260 916

51 636

439 589

436 028

385 120

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

88 779

355 447

95 829

444 225

440 554

386 549

Trädgårdsväxter

124 474

307 005

97 402

431 478

428 540

373 290

Jordbruks- och trädgårdsväxter

139 357

305 809

70 479

445 166

441 009

386 549

Mjölkkor

219 653

193 845

36 535

413 498

410 322

360 209

Köttdjur

90 708

332 774

73 297

423 482

420 053

367 174

Nötkreatur, blandat

216 590

197 992

44 422

414 582

411 935

360 673

Andra husdjur

60 370

408 869

87 032

469 239

465 099

413 897

Blandad husdjursskötsel

80 223

345 850

68 249

426 073

422 128

370 458

Blandat jordbruk

- mest växtodling

101 304

330 504

81 043

431 808

428 147

374 330

- mest husdjur

103 425

323 649

75 320

427 074

423 635

370 301

Småbruk

33 389

421 113

119 860

454 501

450 777

396 296

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

84 481

368 989

2 017

453 470

447 367

414 086

40-49 år

95 193

413 066

4 111

508 259

503 107

464 260

50-64 år

97 888

386 944

27 973

484 832

480 203

439 504

65-    år

43 427

311 105

253 508

354 531

353 729

270 428