Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3.a. Hushållsinkomst före transfereringar 2015. Kronor per hushåll

3.a. Household income before transfers in 2015. SEK per household

Redovisningsgrupper

Inkomst av tjänst

Allmänna avdrag

Nettoinkomst av näringsverksamhet

Nettoförändring av expansionsmedel

Nettoinkomst av kapital

Hushållsinkomst före transfereringar

Hela riket

372 691

1 161

64 636

-938

23 267

458 495

Riksområden

RO 1

359 395

1 198

84 641

-110

25 781

468 510

RO 2

382 786

1 199

57 154

-1 419

22 233

459 555

RO 3

381 866

961

29 891

-1 908

19 156

428 044

Åker, hektar

-2

408 411

1 746

41 725

3 284

14 839

466 512

2,1-5,0

440 934

1 200

18 281

-284

12 918

470 650

5,1-10,0

426 826

1 502

18 628

-544

17 021

460 429

10,1-20,0

390 654

1 232

29 544

-634

21 446

439 777

20,1-30,0

353 326

921

52 626

-1 307

25 367

429 092

30,1-50,0

323 322

900

86 487

-2 238

29 577

436 247

50,1-100,0

283 579

811

144 449

-3 012

35 787

459 993

100,1-200,0

262 022

684

208 137

-3 897

39 572

505 150

200,1-

262 276

1 017

246 539

3 382

37 810

548 989

Heltidsjordbruk

269 808

780

173 469

-1 284

34 927

476 140

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

359 939

1 082

78 234

-1 356

32 518

468 253

Trädgårdsväxter

314 842

726

104 284

6 020

31 961

456 382

Jordbruks- och trädgårdsväxter

304 278

824

133 797

3 603

35 875

476 729

Mjölkkor

204 606

630

198 019

-6 184

28 192

424 002

Köttdjur

340 873

909

80 236

-1 555

24 249

442 894

Nötkreatur, blandat

204 969

590

204 712

-4 664

32 306

436 733

Andra husdjur

413 613

1 523

50 518

4 573

12 716

479 897

Blandad husdjursskötsel

358 519

1 222

60 837

-2 984

11 341

426 492

Blandat jordbruk

- mest växtodling

336 104

1 045

93 030

-2 166

28 335

454 259

- mest husdjur

328 596

978

93 223

-174

25 336

446 004

Småbruk

430 749

1 401

18 524

-549

17 229

464 554

Brukarens ålder

- 29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

383 795

3 191

59 587

846

-2 641

438 396

40-49 år

424 848

1 882

81 264

135

7 705

512 070

50-64 år

395 793

1 074

86 989

-1 294

26 617

507 031

65-    år

318 891

185

31 788

-1 711

35 797

384 580