Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4.b. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2014. Kronor per hushåll

4.b. Household income before and after transfers in 2014. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfereringar

Transfereringar

Hushållsinkomst efter transfereringar

Positiva, ej skattepliktiga

Skatter och allmän pensionsavgifter

Övriga negativa transfereringar

Hela riket (gällande LBR-def.)

444 963

10 200

98 148

1 467

355 549

Riksområden

RO 1

449 821

10 214

99 913

1 537

358 586

RO 2

447 097

10 130

97 899

1 419

357 909

RO 3

425 723

10 353

93 934

1 402

340 740

Åker, hektar

-2

444 165

11 726

102 864

2 108

350 919

2,1-5,0

454 203

9 751

100 172

1 664

362 118

5,1-10,0

446 023

9 722

98 051

1 569

356 125

10,1-20,0

430 065

8 981

93 176

1 309

344 561

20,1-30,0

418 109

8 655

88 848

1 151

336 765

30,1-50,0

426 541

9 765

91 272

1 255

343 780

50,1-100,0

454 466

11 229

100 108

1 275

364 311

100,1-200,0

487 394

14 205

113 072

1 554

386 973

200,1-

516 239

15 472

130 492

2 005

399 214

Heltidsjordbruk

458 535

12 679

103 466

1 420

366 328

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

457 162

9 133

100 261

1 354

364 681

Trädgårdsväxter

443 445

9 856

92 054

1 865

359 383

Jordbruks- och trädgårdsväxter

458 752

13 616

105 467

1 688

365 213

Mjölkkor

438 404

12 670

96 034

1 109

353 931

Köttdjur

427 192

10 852

92 384

1 146

344 514

Nötkreatur, blandat

433 517

11 357

98 814

1 155

344 906

Andra husdjur

450 068

13 019

105 324

2 221

355 542

Blandad husdjursskötsel

412 019

14 101

94 789

1 822

329 510

Blandat jordbruk

- mest växtodling

431 047

10 526

95 068

1 534

344 971

- mest husdjur

427 776

11 719

93 869

1 524

344 101

Småbruk

449 249

9 194

99 175

1 565

357 702

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

420 740

24 355

106 050

4 116

334 928

40-49 år

490 048

22 779

124 710

3 157

384 960

50-64 år

487 862

8 428

123 863

1 260

371 167

65-    år

378 614

1 616

50 622

98

329 511