Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 1701

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015
Incomes of agricultural households 2014 and 2015
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar
ökade mellan åren 2014 och 2015 med 10 100 kr (3 %) till 365 600 kr. Inkomsterna var under 2015 störst vid jordbruksföretag med stora arealer åkermark.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 380 000 kr. Jämfört med 2014 innebär det en ökning med 13 700 (4 %). Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbruksföretag med driftsinriktningen jordbruksväxter. De genomsnittliga hushållsinkomsterna har minskat något mellan åren 2014 och 2015 för företag specialiserade på mjölkkor medan den ökat t.ex. för jordbruksväxter.

 

Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2014–2015. Kronor per hushåll

 

Heltidsjordbruk

 

Samtliga

 

2015

2014

 

2015

2014

Hela riket

380 000

366 300

 

365 600

355 500

Åker, hektar

 

20,1 - 30,0

343 400

312 200

 

344 500

336 800

30,1 - 50,0

346 700

340 100

 

350 300

343 800

50,1-100,0

371 100

368 800

 

367 400

364 300

100,1-200,0

403 100

387 600

 

401 300

387 000

200,1-

429 500

399 700

 

427 700

399 200

Driftsinriktning

 

Jordbruksväxter

438 500

424 200

 

372 700

364 700

Mjölkkor

340 600

355 000

 

339 800

353 900

Köttdjur

369 200

354 200

 

356 200

344 500

Andra husdjur

434 100

333 300

 

380 300

355 500