Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11.Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2016 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

11. Assed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2016 distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

Näringsverksamhet

Tjänst

Sammanräknad     förvärvsinkomst

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

21 974

69 050

228 359

215 558

250 333

284 608

Riksområden

RO 1

25 887

82 116

226 489

201 086

252 377

283 203

RO 2

18 918

64 454

229 493

222 568

248 412

287 022

RO 3

19 559

45 321

230 418

236 573

249 976

281 894

Åker, hektar

 

 

 

 

 

    -2,0

20 639

50 089

238 162

259 914

258 802

310 003

    2,01-  5,0

9 987

25 301

246 464

290 423

256 451

315 724

    5,1-  10,0

11 266

31 090

238 888

275 057

250 154

306 147

  10,1-  20,0

13 875

42 763

230 275

241 211

244 150

283 974

  20,1-  30,0

17 818

60 828

222 781

204 140

240 599

264 968

  30,1-  50,0

25 719

86 695

215 207

167 923

240 926

254 618

  50,1-100,0

38 676

131 312

210 607

120 452

249 283

251 764

100,1-200,0

57 684

177 794

203 961

87 872

261 645

265 666

200,1-

71 057

206 297

206 642

78 867

277 699

285 164

Heltidsjordbruk

50 068

151 442

203 056

103 327

253 123

254 770

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

19 561

78 101

230 830

200 403

250 391

278 504

Trädgårdsväxter

50 473

100 619

192 233

173 547

242 706

274 167

Jordbruks- och trädgårdsväxter

42 716

111 442

198 227

146 952

240 943

258 394

Mjölkkor

77 181

177 621

160 579

57 350

237 760

234 971

Köttdjur

23 113

87 313

223 464

176 187

246 577

263 500

Nötkreatur, blandat

59 649

170 449

175 703

65 676

235 352

236 125

Andra husdjur

22 383

52 490

236 077

248 777

258 461

301 267

Blandad husdjursskötsel

27 407

66 266

208 201

203 845

235 609

270 111

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

- mest växtodling

25 512

88 222

218 728

170 187

244 241

258 409

- mest husdjur

29 672

99 974

224 640

160 818

254 312

260 792

Småbruk

10 594

28 993

243 347

282 951

253 941

311 944

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

20 506

81 755

228 165

245 188

248 671

326 944

40-49 år

26 587

87 174

255 452

239 622

282 039

326 796

50-64 år

28 258

89 311

251 616

201 941

279 874

291 253

65-    år

13 109

32 962

189 457

211 081

202 566

244 043