Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Justerad och samlad inkomst av näringsverksamhet 2016, totalt per hushåll. Kronor per hushåll

6. Adjusted business incomes in 2016. SEK per household

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Samlad inkomst av näringsverksamhet

Heltidsjordbruk 1)

Småbruk 1)

Samtliga 1)

Heltidsjordbruk 1)

Småbruk 1)

Samtliga 1)

Hela riket

204 507

22 287

79 402

201 966

22 579

79 044

Riksområden

RO 1

198 999

34 963

95 680

199 554

34 866

96 387

RO 2

204 778

24 645

74 464

198 539

25 085

73 221

RO 3

233 680

-2 528

48 216

227 056

-1 941

47 334

Åker, hektar

 

 

 

 

 

    -2,0

232 481

32 881

49 329

212 217

33 414

48 866

    2,01-  5,0

131 334

11 254

14 440

128 455

11 461

14 617

    5,1-  10,0

145 166

24 721

26 419

128 272

25 300

26 585

  10,1-  20,0

109 213

31 554

43 716

109 581

31 174

43 646

  20,1-  30,0

128 301

42 114

73 833

125 501

41 224

73 480

  30,1-  50,0

162 526

71 086

111 023

159 129

68 521

110 090

  50,1-100,0

195 819

164 733

174 369

193 579

160 552

173 160

100,1-200,0

245 852

..

239 917

243 407

..

238 100

200,1-

263 753

..

263 705

263 826

..

263 778

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

172 878

.

86 329

186 200

.

89 616

Trädgårdsväxter

174 339

.

136 625

174 511

.

141 320

Jordbruks- och trädgårdsväxter

195 108

.

146 452

185 380

.

140 705

Mjölkkor

242 345

.

241 391

237 898

.

236 945

Köttdjur

193 232

.

117 950

186 521

.

115 036

Nötkreatur, blandat

224 002

.

224 002

218 322

.

218 322

Andra husdjur

285 425

.

63 734

258 272

.

58 364

Blandad husdjursskötsel

141 340

.

72 212

137 741

.

70 328

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

160 129

.

93 655

159 679

.

93 344

- mest husdjur

219 415

.

131 516

213 619

.

128 517

Småbruk

.

22 319

22 319

.

22 607

22 607

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

203 316

4 348

80 267

190 148

4 044

75 204

40-49 år

237 504

27 453

101 471

229 770

26 644

98 466

50-64 år

230 120

32 291

104 686

230 716

32 247

104 927

65-    år

122 105

15 468

40 012

125 595

16 730

41 909

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

..

..

..

..

..

..

-29 år man

..

..

..

..

..

..

30-39 år kvinna

78 139

242

24 366

75 135

-1 195

21 604

30-39 år man

209 013

4 786

84 508

195 383

4 602

79 271

40-49 år kvinna

84 954

10 935

29 065

80 296

10 638

27 893

40-49 år man

243 572

29 148

106 423

235 716

28 287

103 292

50-64 år kvinna

77 085

10 557

23 117

71 929

9 591

21 842

50-64 år man

236 668

35 214

111 763

237 511

35 294

112 135

65-    år kvinna

35 025

8 567

14 682

36 900

9 321

15 107

65-    år man

129 485

16 509

43 046

133 112

17 849

45 120