Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Bruttobelopp för räntefördelning, expansionsmedel och periodiseringsfond 2016

9. Gross figures for interest adjustment for self-employed, expansion funds and tax allocation reserve in 2016. SEK per household

Redovisningsgrupp

Räntefördelning

Expansionsmedel

Periodiseringsfond

Positiv

Negativ

Avsättning

Återföring

Avsättning

Återföring

Hela riket

15 506

804

3 753

3 172

11 464

11 106

Riksområden

RO 1

15 899

1 225

4 818

4 067

14 606

15 314

RO 2

16 338

591

3 310

2 760

10 193

8 950

RO 3

12 186

226

2 037

1 839

6 303

5 421

Åker, hektar

 

 

 

 

 

    -2,0

12 611

786

4 634

3 033

9 455

8 993

    2,01-  5,0

7 273

261

1 568

1 290

3 448

3 624

    5,1-  10,0

8 992

200

2 515

1 680

4 142

4 308

  10,1-  20,0

11 824

404

2 185

2 730

6 219

6 150

  20,1-  30,0

14 983

724

3 095

2 493

8 506

8 154

  30,1-  50,0

19 775

917

2 430

3 177

13 547

12 614

  50,1-100,0

26 832

1 376

5 957

4 226

21 336

20 127

100,1-200,0

30 668

2 565

9 692

7 059

37 054

35 237

200,1-

44 044

4 427

17 820

16 945

50 664

50 737

Heltidsjordbruk

29 438

2 067

8 312

6 259

29 731

27 191

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

17 924

981

3 585

4 883

11 962

15 249

Trädgårdsväxter

20 685

1 405

11 855

2 819

23 451

28 146

Jordbruks- och trädgårdsväxter

26 291

1 807

9 149

3 959

28 543

22 796

Mjölkkor

31 119

2 428

4 986

4 782

35 860

31 414

Köttdjur

20 406

671

4 145

2 757

13 221

10 307

Nötkreatur, blandat

27 921

2 009

4 418

7 753

31 557

25 877

Andra husdjur

11 809

1 143

8 307

2 743

12 755

7 385

Blandad husdjursskötsel

14 561

815

1 958

2 734

11 289

9 404

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

- mest växtodling

16 155

1 043

2 914

5 435

13 327

13 016

- mest husdjur

19 116

1 345

7 222

2 759

18 892

15 893

Småbruk

8 911

266

2 075

1 842

4 022

4 310

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

9 084

663

4 179

1 775

15 346

10 283

40-49 år

14 312

1 105

6 005

3 308

15 656

12 650

50-64 år

18 687

1 036

3 894

3 936

14 726

14 967

65-    år

14 700

447

2 285

2 647

4 521

6 418

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

..

..

..

..

..

..

-29 år man

..

..

..

..

..

..

30-39 år kvinna

1 909

316

765

1 210

5 762

3 001

30-39 år man

9 628

689

4 438

1 818

16 073

10 836

40-49 år kvinna

5 184

242

522

334

3 222

2 050

40-49 år man

14 937

1 164

6 380

3 511

16 506

13 375

50-64 år kvinna

7 713

316

944

742

4 197

2 922

50-64 år man

19 639

1 098

4 150

4 213

15 640

16 012

65-    år kvinna

9 074

199

738

1 473

1 858

2 284

65-    år man

15 374

477

2 470

2 787

4 840

6 914