Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 1801

Jordbrukarhushållens inkomster 2016
Incomes of agricultural households 2016
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2016 med 4 300 kr (1 %) till 369 800 kr. Inkomster var under 2016 störst vid jordbruksföretag med stora arealer.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 386 700 kr. Jämfört med 2015 innebär det en ökning med 6 700 kr (2 %). Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbrukarhushåll med driftinriktningen andra husdjur.

Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2015-2016. Kronor per hushåll.

 

Heltidsjordbruk 1)

 

Samtliga 1)

 

2016

2015

 

2016

2015

Hela riket

386 700

380 000

 

369 800

365 600

Åker, hektar

 

20,1 - 30,0

348 700

343 400

 

353 700

344 500

30,1 - 50,0

369 400

346 700

 

360 600

350 300

50,1-100,0

383 500

371 100

 

379 100

367 400

100,1-200,0

408 700

403 100

 

407 200

401 300

200,1-

409 900

429 500

 

410 000

427 700

Driftsinriktning

 

Jordbruksväxter

412 100

438 500

 

369 500

372 700

Mjölkkor

357 800

340 600

 

357 200

339 800

Köttdjur

392 400

369 200

 

373 500

356 200

Andra husdjur

436 800

434 100

 

381 800

380 300

1)       Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.

De ökade hushållsinkomsterna 2016 bestod till störst del av ökade tjänsteinkomster såväl för heltidsjordbruk som för samtliga jordbrukarhushåll.