Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2014-2016 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Specified household incomes after transfers 2014-2016. SEK per household

 

Rad

 

Heltidsjordbruk 1) 2016

Småbruk 1) 2016

Samtliga 1)

2016

2015

2014

Inkomst av tjänst (+)

1

282 200

440 700

382 700

372 700

364 200

Allmänna avdrag (-)

2

200

800

700

1 200

3 600

Inkomst av näringsverksamhet

 

 

 

 

 

 

Överskott (+)

3

197 200

45 100

92 900

92 400

91 000

Underskott (-)

4

24 600

31 400

29 100

27 700

24 900

Nettoinkomst av näringsverksamhet (5=3+4)

5

172 500

13 700

63 800

64 600

66 100

Därav nettoförändring av      periodiseringsfond (+/-)

6

2 500

-300

400

200

100

Nettoförändring av expan-sionsmedel (+/-)

7

2 100

200

600

-900

-1 700

Kapitalinkomster

 

 

 

 

 

 

Överskott (+)

8

49 700

30 800

36 300

37 700

36 900

Underskott (-)

9

13 600

13 600

13 400

14 400

16 900

Nettoinkomst av kapital (10=8-9)

10

36 000

17 200

22 900

23 300

20 000

Därav räntefördelning

 

 

 

 

 

 

Positiv (+)

11

29 400

8 900

15 500

14 000

14 800

Negativ (-)

12

2 100

300

800

1 000

1 400

Räntefördelning, netto (13=11-12)

13

27 400

8 600

14 700

13 000

13 400

Hushållsinkomst före transfereringar (14=1-2+5+7+10)

14

492 500

471 000

469 300

458 500

445 000

Skattefria positiva transfereringar

15

12 300

9 100

10 100

10 200

10 200

Negativa transfereringar

16

118 100

110 400

109 600

103 200

99 600

Därav:

 

 

 

 

 

 

allmän pensionsavgift (-)

17

27 800

22 700

24 200

23 600

23 300

skatt på förvärvsinkomster (-)

18

138 700

142 900

138 300

133 700

129 600

skatt på kapitalinkomster (-)

19

14 800

9 200

10 800

11 200

11 000

övriga skatter (-)

20

9 800

6 600

7 600

7 200

7 000

skattereduktioner (+)

21

74 600

72 600

72 900

74 100

72 800

övriga negativa transfereringar (-)

22

1 500

1 600

1 500

1 500

1 500

Hushållsinkomst efter transfereringar (14+15+16)

23

386 700

369 800

369 800

365 600

355 500