Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2016

10. Number of farmers and spouses, household members and households in 2016

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Brukare och maka/ make

Hushållsmedlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Hela riket

41 264

51 710

128 537

57 644

2,23

Riksområden

RO 1

17 518

22 041

54 803

24 541

2,23

RO 2

17 477

21 744

54 107

24 177

2,24

RO 3

6 269

7 925

19 627

8 926

2,20

Åker, hektar

 

 

 

 

    -2,0

2 239

2 500

8 402

3 712

2,26

    2,01-  5,0

6 499

7 607

20 310

9 381

2,17

    5,1-  10,0

9 024

10 728

24 979

11 589

2,16

  10,1-  20,0

7 415

9 515

21 883

10 231

2,14

  20,1-  30,0

3 466

4 688

10 633

5 037

2,11

  30,1-  50,0

3 914

5 365

12 500

5 690

2,20

  50,1-100,0

4 700

6 240

15 746

6 615

2,38

100,1-200,0

2 830

3 596

9 876

3 829

2,58

200,1-

1 177

1 471

4 208

1 560

2,70

Heltidsjordbruk

10 065

13 066

34 610

13 968

2,48

Driftsinriktning

 

 

 

 

Jordbruksväxter

9 576

12 887

30 288

14 088

2,15

Trädgårdsväxter

468

610

1 455

662

2,20

Jordbruks- och trädgårdsväxter

368

456

1 183

485

2,44

Mjölkkor

2 412

3 193

8 572

3 426

2,50

Köttdjur

5 926

7 959

19 651

8 573

2,29

Nötkreatur, blandat

299

394

1 048

417

2,51

Andra husdjur

2 912

3 245

9 001

3 671

2,45

Blandad husdjursskötsel

1 127

1 271

3 622

1 431

2,53

Blandat jordbruk

 

 

 

 

- mest växtodling

1 012

1 269

3 277

1 393

2,35

- mest husdjur

1 856

2 310

5 971

2 521

2,37

Småbruk

15 308

18 116

44 469

20 977

2,12

Brukarens ålder

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

3 702

4 520

15 369

4 994

3,08

40-49 år

7 114

8 652

30 059

9 590

3,13

50-64 år

15 804

20 187

48 302

22 309

2,17

65-    år

13 880

17 299

31 936

19 395

1,65


 

10. Forts.

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Brukare och maka/ make

Hushållsmedlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Län

 

 

 

 

Stockholms

1 059

1 229

3 004

1 452

2,07

Uppsala

1 733

2 188

5 509

2 424

2,27

Södermanlands

1 227

1 508

3 658

1 715

2,13

Östergötlands

2 099

2 593

6 515

2 883

2,26

Jönköpings

2 434

3 002

7 758

3 264

2,38

Kronobergs

1 525

1 924

4 906

2 105

2,33

Kalmar

2 068

2 538

6 443

2 849

2,26

Gotlands

923

1 188

3 060

1 329

2,30

Blekinge

872

1 145

2 775

1 250

2,22

Skåne

4 825

6 128

15 224

6 803

2,24

Hallands

2 045

2 508

6 389

2 754

2,32

Västra Götalands

8 236

10 435

25 584

11 567

2,21

Värmlands

2 200

2 732

6 667

3 094

2,15

Örebro

1 485

1 848

4 496

2 075

2,17

Västmanlands

1 036

1 273

3 206

1 427

2,25

Dalarnas

1 305

1 617

3 956

1 837

2,15

Gävleborgs

1 486

1 872

4 635

2 118

2,19

Västernorrlands

1 370

1 696

4 223

1 920

2,20

Jämtlands

976

1 236

3 166

1 404

2,25

Västerbottens

1 550

1 971

4 814

2 184

2,20

Norrbottens

810

1 079

2 549

1 190

2,14