Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2016 med fördelning på kvinnor och män

12. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses in 2016 distributed by women and men

Redovisningsgrupp

Antal företagare

Antal maka/make till före-    tagaren

Ensamstående

Samtaxerade

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

5 590

15 832

5 982

29 794

29 692

6 084

Riksområden

RO 1

2 313

6 742

2 195

13 057

13 010

2 242

RO 2

2 301

6 486

2 673

12 544

12 503

2 714

RO 3

976

2 604

1 114

4 193

4 179

1 128

Åker, hektar

 

 

 

 

 

    -2,0

457

708

507

1 280

1 275

512

    2,01-  5,0

1 147

2 235

1 210

4 152

4 142

1 220

    5,1-  10,0

1 486

3 164

1 637

5 914

5 901

1 650

  10,1-  20,0

1 050

3 130

1 081

5 294

5 284

1 091

  20,1-  30,0

415

1623

387

2671

2664

394

  30,1-  50,0

372

1787

397

3163

3145

415

  50,1-100,0

376

1880

440

3902

3884

458

100,1-200,0

212

948

228

2405

2390

243

200,1-

75

357

95

1013

1007

101

Heltidsjordbruk

797

3 704

980

8 335

8 288

1 027

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

1 065

4 314

951

7 591

7 560

982

Trädgårdsväxter

46

188

81

341

341

81

Jordbruks- och trädgårdsväxter

26

112

47

296

295

48

Mjölkkor

210

967

264

1 950

1 938

276

Köttdjur

571

2 560

692

4 685

4 663

714

Nötkreatur, blandat

22

115

33

245

244

34

Andra husdjur

415

738

613

1 889

1 884

618

Blandad husdjursskötsel

156

294

191

783

780

194

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

115

364

124

777

773

128

- mest husdjur

197

643

237

1 426

1 422

241

Småbruk

2 767

5 537

2 749

9 811

9 792

2 768

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

442

1 234

757

2 516

2 503

770

40-49 år

863

2 367

1 195

5 073

5 056

1 212

50-64 år

2 041

6 310

2 231

11 589

11 532

2 288

65-    år

2 045

5 438

1 646

10 202

10 189

1 659