Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt taxerad inkomst av tjänst 2016 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

13. Adjusted business income and assessed income from employment in 2016 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

16 850

66 400

21 009

83 325

242 160

200 918

223 263

212 298

Riks-       områden

 

 

RO 1

20 362

75 765

25 733

99 002

242 084

188 944

221 617

195 289

RO 2

16 448

67 054

18 336

78 035

241 876

205 364

225 615

220 416

RO 3

9 480

40 521

18 101

50 278

243 013

220 877

220 867

241 014

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

    -2,0

13 126

37 690

12 531

49 792

257 205

238 691

241 969

257 994

    2,01-  5,0

9 162

16 074

489

15 355

263 358

273 224

250 447

296 273

    5,1-  10,0

5 888

25 116

9 781

30 341

250 175

256 382

235 616

278 117

  10,1-  20,0

4 963

35 470

18 200

47 226

238 709

224 318

225 822

245 204

  20,1-  30,0

37 274

62 139

28 102

72 289

225 391

182 912

212 820

210 150

  30,1-  50,0

25 420

93 869

45 104

110 753

214 412

154 976

176 005

166 680

  50,1-100,0

57 111

146 218

67 467

161 110

209 426

111 291

165 209

117 468

100,1-200,0

57 895

195 759

69 735

217 591

194 409

82 050

174 812

83 297

200,1-

87 076

187 471

73 382

227 508

225 013

80 629

181 280

73 736

Heltidsjordbruk

59 749

164 523

70 725

187 667

195 691

90 856

160 868

99 073

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

29 453

70 204

24 712

89 636

233 501

190 923

219 020

198 801

Trädgårdsväxter

92 148

88 305

68 373

130 818

197 122

158 740

146 070

171 518

Jordbruks- och trädgårdsväxter

59 326

122 765

64 318

122 770

178 795

143 355

162 061

130 388

Mjölkkor

83 532

182 795

92 905

207 436

148 250

46 132

138 462

53 286

Köttdjur

23 882

101 701

40 829

119 911

218 249

159 655

205 749

178 297

Nötkreatur, blandat

42 322

193 424

31 075

213 541

164 870

51 683

174 384

56 321

Andra husdjur

5 571

44 307

13 046

68 976

256 769

230 844

224 906

238 971

Blandad husdjursskötsel

-12 952

52 748

27 816

77 798

227 004

205 066

171 356

190 176

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

8 165

69 538

11 251

100 824

210 724

156 511

191 948

165 409

- mest husdjur

23 255

115 897

37 781

129 845

232 548

144 644

217 670

156 145

Småbruk

7 260

20 008

5 506

25 174

259 641

265 705

246 828

286 990

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

8 275

85 715

17 342

95 372

247 022

212 984

230 862

243 920

40-49 år

25 541

89 106

31 397

106 330

283 127

218 384

243 633

233 765

50-64 år

19 999

86 246

23 468

108 460

270 415

188 943

241 801

194 641

65-    år

14 542

27 484

12 956

41 566

195 408

201 872

183 098

214 354