Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2016 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

14. Adjusted income from capital and total income 2016 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av kapital

Totalt för samtliga inkomstslag

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

8 671

12 118

72

5 423

267 681

279 437

244 344

301 046

Riks-        områden

 

 

RO 1

10 383

14 546

2 380

5 394

272 829

279 255

249 730

299 685

RO 2

8 509

9 571

-1 670

4 732

266 833

281 990

242 281

303 183

RO 3

4 995

12 163

-305

7 589

257 488

273 562

238 663

298 881

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

    -2,0

-1 869

11 014

1 924

945

268 462

287 394

256 424

308 731

    2,01-  5,0

6 788

10 020

2 250

5 007

279 309

299 318

253 187

316 635

    5,1-  10,0

10 866

14 785

-1 018

5 572

266 929

296 283

244 379

314 030

  10,1-  20,0

7 452

11 910

-1 365

5 226

251 124

271 698

242 657

297 656

  20,1-  30,0

13 909

10 188

2 293

5 795

276 574

255 239

243 215

288 234

  30,1-  50,0

5 773

16 284

-130

7 822

245 606

265 128

220 979

285 255

  50,1-100,0

15 516

12 688

-4 413

6 921

282 052

270 198

228 263

285 499

100,1-200,0

12 987

6 880

3 450

3 698

265 291

284 688

247 997

304 586

200,1-

16 171

4 432

1 903

2 830

328 260

272 533

256 565

304 073

Heltidsjordbruk

11 329

8 694

3 640

5 165

266 769

264 074

235 232

291 904

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

14 661

16 688

-1 214

7 271

277 615

277 815

242 517

295 708

Trädgårdsväxter

-6 444

9 869

17 576

11 150

282 826

256 914

232 019

313 486

Jordbruks- och trädgårdsväxter

-99

4 005

563

6 126

238 022

270 125

226 943

259 284

Mjölkkor

5 664

9 562

2 243

762

237 446

238 489

233 610

261 484

Köttdjur

2 478

6 446

-116

4 016

244 608

267 802

246 462

302 224

Nötkreatur, blandat

-1 690

7 299

-6 411

2 002

205 501

252 405

199 049

271 864

Andra husdjur

2 021

5 819

-2 743

1 299

264 361

280 970

235 208

309 245

Blandad husdjursskötsel

6 492

8 173

-989

357

220 544

265 987

198 184

268 331

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

17 875

13 563

-4 359

7 182

236 764

239 611

198 839

273 416

- mest husdjur

13 870

4 204

901

5 963

269 674

264 745

256 352

291 952

Småbruk

8 655

13 835

733

6 440

275 557

299 549

253 067

318 604

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

1 123

-564

-8 223

-7 281

256 420

298 134

239 982

332 011

40-49 år

-1 404

888

-4 804

-4 293

307 264

308 379

270 227

335 802

50-64 år

4 351

11 960

-1 007

5 234

294 765

287 150

264 263

308 335

65-    år

19 350

21 727

9 896

14 024

229 300

251 083

205 950

269 944