Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

15. Justerad inkomst av näringsverksamhet, taxerad inkomst av tjänst, nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt total för samtliga inkomstslag 2016 för ensamstående och samtaxerade maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

15. Adjusted business income, income from employment, income from capital and total income 2016 for jointly assessed spouses distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Justerad inkomst av kapital

Totalt för samtliga

 inkomstslag

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

19 270

25 107

226 214

269 919

1 063

1 884

246 546

296 910

Riks-         områden

 

 

RO 1

24 072

30 087

224 087

272 026

1 528

1 042

249 687

303 155

RO 2

15 609

26 878

227 445

273 531

647

3 385

243 701

303 794

RO 3

15 268

10 951

229 156

257 039

858

-56

245 282

267 934

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

    -2,0

17 607

28 113

228 930

293 944

-880

-2 359

245 657

319 698

    2,01-  5,0

1 739

6 039

239 899

302 863

-927

4 120

240 711

313 021

    5,1-  10,0

3 548

7 517

236 278

300 400

-76

1 928

239 749

309 845

  10,1-  20,0

7 250

25 852

228 829

271 570

1 348

1 188

237 427

298 611

  20,1-  30,0

15 191

21 196

223 909

251 408

1 065

7 312

240 165

279 916

  30,1-  50,0

22 530

31 629

219 390

234 605

2 943

3 396

244 863

269 631

  50,1-100,0

37 959

77 704

215 737

183 244

2 433

-3 337

256 130

257 611

100,1-200,0

61 342

71 121

207 003

156 030

2 984

2 152

271 329

229 303

200,1-

77 316

156 640

207 241

123 495

1 166

-1 335

285 722

278 800

Heltidsjordbruk

51 589

75 177

208 382

183 495

2 184

3 809

262 155

262 481

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

15 553

26 007

231 648

254 741

3 384

756

250 584

281 503

Trädgårdsväxter

46 520

25 041

202 913

219 006

3 315

-4 391

252 748

239 656

Jordbruks- och trädgårdsväxter

43 890

45 155

204 973

256 404

5 988

-4 297

254 851

297 262

Mjölkkor

80 654

124 891

164 188

125 930

1 727

2 693

246 569

253 514

Köttdjur

20 136

43 961

226 140

222 895

486

3 023

246 763

269 879

Nötkreatur, blandat

63 366

1 505

175 430

180 694

505

-955

239 302

181 244

Andra husdjur

26 824

11 689

234 106

300 291

-959

-302

259 970

311 678

Blandad husdjursskötsel

22 249

17 413

212 427

255 897

-1 562

-321

233 114

272 989

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

25 307

16 389

224 580

238 566

926

2 127

250 813

257 082

- mest husdjur

29 285

34 692

223 930

232 013

-150

1 304

253 064

268 010

Småbruk

3 132

13 003

237 115

303 592

-11

2 919

240 236

319 515

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

7 773

20 531

223 923

300 619

-7 092

-9 262

224 604

311 887

40-49 år

21 600

35 864

252 823

307 613

-5 910

-2 347

268 513

341 131

50-64 år

27 567

32 701

249 867

275 061

798

-381

278 232

307 381

65-    år

12 127

13 663

189 099

221 321

6 962

14 181

208 188

249 166