Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst före transfereringar 2016. Kronor per hushåll

3. Household income before transfers in 2016. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst av tjänst

Allmänna avdrag

Nettoinkomst av näringsverksamhet

Nettoförändring av expansionsmedel

Nettoinkomst av kapital

Hushållsinkomst före transfereringar

Hela riket

382 745

658

63 761

581

22 916

469 344

Riksområden

RO 1

369 790

710

80 963

751

24 268

475 062

RO 2

391 366

662

56 924

550

22 495

470 674

RO 3

394 894

506

35 176

198

20 351

450 113

Åker, hektar

 

 

 

 

 

    -2,0

418 393

855

35 441

1 601

14 456

469 036

    2,01-  5,0

453 383

728

7 326

278

13 579

473 838

    5,1-  10,0

435 685

1 145

16 958

835

16 981

469 315

  10,1-  20,0

400 627

722

32 770

-544

19 246

451 377

  20,1-  30,0

360 134

442

58 620

602

23 439

442 352

  30,1-  50,0

330 962

363

91 979

-747

31 184

453 015

  50,1-100,0

297 632

332

145 973

1 731

35 713

480 717

100,1-200,0

274 946

89

207 364

2 633

35 811

520 665

200,1-

272 568

218

223 285

875

44 727

541 238

Heltidsjordbruk

282 158

249

172 542

2 052

36 046

492 549

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

366 317

440

73 972

-1 298

29 594

468 144

Trädgårdsväxter

325 275

308

113 003

9 037

31 038

478 045

Jordbruks- och trädgårdsväxter

323 638

508

111 032

5 190

32 574

471 926

Mjölkkor

210 726

61

208 051

204

34 440

453 359

Köttdjur

349 070

355

93 912

1 389

25 022

469 038

Nötkreatur, blandat

234 924

0

195 747

-3 335

29 328

456 663

Andra husdjur

432 900

1 374

42 133

5 564

12 174

491 397

Blandad husdjursskötsel

374 008

1 807

57 357

-776

15 745

444 528

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

- mest växtodling

344 905

659

80 753

-2 521

25 112

447 590

- mest husdjur

344 151

835

106 284

4 463

23 972

478 033

Småbruk

440 704

827

13 729

233

17 203

471 042

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

396 482

2 689

64 380

2 404

-1 247

459 330

40-49 år

436 603

918

82 561

2 698

7 950

528 894

50-64 år

405 995

382

87 317

-42

25 100

517 988

65-    år

329 352

122

28 019

-362

35 570

392 457

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

..

..

..

..

..

..

-29 år man

..

..

..

..

..

..

30-39 år kvinna

250 269

2 470

20 457

-445

5 991

273 801

30-39 år man

407 576

2 705

67 712

2 620

-1 796

473 406

40-49 år kvinna

299 512

1 377

22 763

187

6 549

327 634

40-49 år man

445 979

886

86 651

2 869

8 046

542 659

50-64 år kvinna

280 902

359

14 243

202

12 736

307 724

50-64 år man

416 848

384

93 657

-63

26 173

536 231

65-    år kvinna

198 636

148

6 968

-735

29 021

233 741

65-    år man

345 011

119

30 541

-317

36 335

411 470