Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Nettoinkomst av näringsverksamhet 2016. Kronor per hushåll

7. Net business incomes in 2016. SEK per household

Redovisningsgrupp

Överskott uppkommet under året

Underskott uppkommet under året

Årets  netto-   inkomst för jordbrukarhushåll

Taxerad inkomst av näringsverksamhet

Kvittat mot äldre underskott

Totalt överskott

Hela riket

79 747

13 111

92 858

29 097

63 761

Riksområden

RO 1

94 926

13 928

108 855

27 892

80 963

RO 2

73 507

12 206

85 712

28 789

56 924

RO 3

55 086

13 319

68 405

33 229

35 176

Åker, hektar

 

 

 

 

    -2,0

60 392

11 946

72 338

36 897

35 441

    2,01-  5,0

29 921

11 015

40 936

33 610

7 326

    5,1-  10,0

36 421

12 206

48 627

31 669

16 958

  10,1-  20,0

49 380

13 313

62 693

29 923

32 770

  20,1-  30,0

69 313

13 799

83 111

24 491

58 620

  30,1-  50,0

100 510

13 403

113 914

21 934

91 979

  50,1-100,0

154 327

12 429

166 756

20 783

145 973

100,1-200,0

214 326

18 265

232 591

25 227

207 364

200,1-

253 062

19 745

272 807

49 522

223 285

Heltidsjordbruk

182 454

14 730

197 184

24 642

172 542

Driftsinriktning

 

 

 

 

Jordbruksväxter

87 271

13 373

100 644

26 671

73 972

Trädgårdsväxter

130 994

14 863

145 856

32 854

113 003

Jordbruks- och trädgårdsväxter

140 361

15 255

155 616

44 584

111 032

Mjölkkor

224 673

9 214

233 887

25 836

208 051

Köttdjur

100 270

15 863

116 133

22 220

93 912

Nötkreatur, blandat

207 582

8 543

216 125

20 379

195 747

Andra husdjur

65 270

16 041

81 311

39 178

42 133

Blandad husdjursskötsel

82 951

15 164

98 115

40 758

57 357

Blandat jordbruk

 

 

 

 

- mest växtodling

101 415

12 661

114 076

33 323

80 753

- mest husdjur

116 652

14 881

131 533

25 249

106 284

Småbruk

33 511

11 597

45 109

31 380

13 729

Brukarens ålder

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

90 177

10 487

100 664

36 284

64 380

40-49 år

100 145

13 821

113 965

31 404

82 561

50-64 år

103 622

13 756

117 378

30 060

87 317

65-    år

39 259

13 035

52 294

24 275

28 019

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

-29 år kvinna

..

..

..

..

..

-29 år man

..

..

..

..

..

30-39 år kvinna

34 401

9 777

44 177

23 720

20 457

30-39 år man

94 409

10 541

104 950

37 237

67 712

40-49 år kvinna

31 012

14 069

45 081

22 318

22 763

40-49 år man

104 873

13 804

118 677

32 026

86 651

50-64 år kvinna

30 213

10 535

40 748

26 505

14 243

50-64 år man

109 991

14 035

124 026

30 369

93 657

65-    år kvinna

15 091

9 887

24 978

18 010

6 968

65-    år man

42 154

13 412

55 566

25 026

30 541