Statens Jordbruksverk                                            3                                                      JO 42 SM 1801