Statens Jordbruksverk                                            2                                                      JO 42 SM 1801