Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801 korrigerad version 2019-06-04

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2016

10. Number of farmers and spouses, household members and households in 2016

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

 

Medlemmar per hushåll

Brukare och maka/ make

Hushållsmedlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Hela riket

41 264

51 710

128 537

57 198

2,25

Riksområden

 

 

RO 1

17 518

22 041

54 803

24 307

2,25

RO 2

17 477

21 744

54 107

24 004

2,25

RO 3

6 269

7 925

19 627

8 887

2,21

Åker, hektar

 

 

 

 

    -2,0

2 239

2 500

8 402

2 952

2,85

    2,01-  5,0

6 499

7 607

20 310

8 744

2,32

    5,1-  10,0

9 024

10 728

24 979

12 201

2,05

  10,1-  20,0

7 415

9 515

21 883

10 555

2,07

  20,1-  30,0

3 466

4 688

10 633

5 096

2,09

  30,1-  50,0

3 914

5 365

12 500

5 719

2,19

  50,1-100,0

4 700

6 240

15 746

6 598

2,39

100,1-200,0

2 830

3 596

9 876

3 793

2,60

200,1-

1 177

1 471

4 208

1 540

2,73

Heltidsjordbruk

10 065

13 066

34 610

13 816

2,51

Driftsinriktning

 

 

 

 

Jordbruksväxter

9 576

12 887

30 288

13 921

2,18

Trädgårdsväxter

468

610

1 455

656

2,22

Jordbruks- och trädgårdsväxter

368

456

1 183

481

2,46

Mjölkkor

2 412

3 193

8 572

3 391

2,53

Köttdjur

5 926

7 959

19 651

8 508

2,31

Nötkreatur, blandat

299

394

1 048

415

2,53

Andra husdjur

2 912

3 245

9 001

3 655

2,46

Blandad husdjursskötsel

1 127

1 271

3 622

1 424

2,54

Blandat jordbruk

 

 

 

 

- mest växtodling

1 012

1 269

3 277

1 380

2,37

- mest husdjur

1 856

2 310

5 971

2 503

2,39

Småbruk

15 308

18 116

44 469

20 864

2,13

Brukarens ålder

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

 

30-39 år

3 702

4 520

15 369

4 949

3,11

40-49 år

7 114

8 652

30 059

9 498

3,16

50-64 år

15 804

20 187

48 302

22 171

2,18

65-    år

13 880

17 299

31 936

19 331

1,65