Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801 korrigerad version 2019-06-04

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst före transfereringar 2016. Kronor per hushåll

3. Household income before transfers in 2016. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst av tjänst

Allmänna avdrag

Nettoinkomst av näringsverksamhet

Nettoförändring av expansionsmedel

Nettoinkomst av kapital

Hushållsinkomst före transfereringar

Hela riket

382 745

658

63 761

581

22 916

469 344

Riksområden

RO 1

369 790

710

80 963

751

24 268

475 062

RO 2

391 366

662

56 924

550

22 495

470 674

RO 3

394 894

506

35 176

198

20 351

450 113

Åker, hektar

 

 

 

 

 

    -2,0

418 393

855

35 441

1 601

14 456

469 036

    2,01-  5,0

453 383

728

7 326

278

13 579

473 838

    5,1-  10,0

435 685

1 145

16 958

835

16 981

469 315

  10,1-  20,0

400 627

722

32 770

-544

19 246

451 377

  20,1-  30,0

360 134

442

58 620

602

23 439

442 352

  30,1-  50,0

330 962

363

91 979

-747

31 184

453 015

  50,1-100,0

297 632

332

145 973

1 731

35 713

480 717

100,1-200,0

274 946

89

207 364

2 633

35 811

520 665

200,1-

272 568

218

223 285

875

44 727

541 238

Heltidsjordbruk

282 158

249

172 542

2 052

36 046

492 549

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

366 317

440

73 972

-1 298

29 594

468 144

Trädgårdsväxter

325 275

308

113 003

9 037

31 038

478 045

Jordbruks- och trädgårdsväxter

323 638

508

111 032

5 190

32 574

471 926

Mjölkkor

210 726

61

208 051

204

34 440

453 359

Köttdjur

349 070

355

93 912

1 389

25 022

469 038

Nötkreatur, blandat

234 924

0

195 747

-3 335

29 328

456 663

Andra husdjur

432 900

1 374

42 133

5 564

12 174

491 397

Blandad husdjursskötsel

374 008

1 807

57 357

-776

15 745

444 528

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

- mest växtodling

344 905

659

80 753

-2 521

25 112

447 590

- mest husdjur

344 151

835

106 284

4 463

23 972

478 033

Småbruk

440 704

827

13 729

233

17 203

471 042

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

396 482

2 689

64 380

2 404

-1 247

459 330

40-49 år

436 603

918

82 561

2 698

7 950

528 894

50-64 år

405 995

382

87 317

-42

25 100

517 988

65-    år

329 352

122

28 019

-362

35 570

392 457

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

..

..

..

..

..

..

-29 år man

..

..

..

..

..

..

30-39 år kvinna

430 397

2 838

20 036

1 064

-5 841

442 819

30-39 år man

385 531

2 641

78 699

2 836

236

464 662

40-49 år kvinna

468 757

1 472

41 523

-697

3 198

511 309

40-49 år man

427 665

763

93 969

3 641

9 271

533 782

50-64 år kvinna

437 495

582

29 923

-718

13 247

479 365

50-64 år man

398 435

334

101 091

120

27 945

527 258

65-    år kvinna

290 382

241

10 696

405

31 419

332 662

65-    år man

338 558

94

32 111

-543

36 551

406 583