Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801 korrigerad version 2019-06-04

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2016. Kronor per hushåll

4. Household income before and after transfers in 2016. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfereringar

Transfereringar

Hushålls-inkomst efter transfereringar

Positiva, ej skattepliktiga

Skatter och almän pensionsavgift

Övriga negativa transfereringar

Hela riket

469 344

10 050

108 100

1 539

369 755

Riksområden

 

RO 1

475 062

10 043

109 476

1 614

374 014

RO 2

470 674

10 005

107 994

1 456

371 229

RO 3

450 113

10 192

104 623

1 557

354 125

Åker, hektar

 

 

 

 

    -2,0

469 036

12 188

114 016

2 441

364 767

    2,01-  5,0

473 838

9 675

110 166

1 746

371 601

    5,1-  10,0

469 315

9 468

108 184

1 582

369 017

  10,1-  20,0

451 377

9 050

101 173

1 359

357 896

  20,1-  30,0

442 352

8 687

96 159

1 218

353 663

  30,1-  50,0

453 015

9 222

100 355

1 281

360 601

  50,1-100,0

480 717

10 958

111 121

1 424

379 129

100,1-200,0

520 665

13 165

125 108

1 562

407 160

200,1-

541 238

15 482

144 761

1 992

409 966

Heltidsjordbruk

492 549

12 255

116 528

1 539

386 737

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

468 144

8 945

106 229

1 327

369 533

Trädgårdsväxter

478 045

10 376

104 892

2 040

381 489

Jordbruks- och trädgårdsväxter

471 926

11 796

114 160

1 807

367 754

Mjölkkor

453 359

12 475

107 358

1 282

357 194

Köttdjur

469 038

10 416

104 633

1 281

373 541

Nötkreatur, blandat

456 663

14 576

105 668

1 104

364 467

Andra husdjur

491 397

13 411

120 487

2 531

381 789

Blandad husdjursskötsel

444 528

13 458

108 282

2 342

347 362

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

- mest växtodling

447 590

11 016

105 137

1 552

351 917

- mest husdjur

478 033

11 110

109 156

1 600

378 387

Småbruk

471 042

9 088

108 787

1 578

369 766

Brukarens ålder

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

459 330

24 392

123 287

4 056

356 379

40-49 år

528 894

23 101

141 866

3 462

406 666

50-64 år

517 988

8 377

138 787

1 387

386 191

65-    år

392 457

1 687

52 938

106

341 100

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

-29 år kvinna

..

..

..

..

..

-29 år man

..

..

..

..

..

30-39 år kvinna

442 819

28 200

120 039

4 896

346 083

30-39 år man

464 662

23 162

124 335

3 785

359 704

40-49 år kvinna

511 309

24 889

138 790

3 949

393 460

40-49 år man

533 782

22 603

142 722

3 327

410 337

50-64 år kvinna

479 365

8 221

129 974

1 582

356 030

50-64 år man

527 258

8 414

140 903

1 340

393 429

65-    år kvinna

332 662

2 190

36 761

28

298 063

65-    år man

406 583

1 568

56 759

124

351 267