Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801 korrigerad version 2019-06-04

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Justerad och samlad inkomst av näringsverksamhet 2016, totalt per hushåll. Kronor per hushåll

6. Adjusted business incomes in 2016. SEK per household

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Samlad inkomst av näringsverksamhet

Heltidsjordbruk 1)

Småbruk 1)

Samtliga 1)

Heltidsjordbruk 1)

Småbruk 1)

Samtliga 1)

Hela riket

204 507

22 287

79 402

201 966

22 579

79 044

Riksområden

RO 1

198 999

34 963

95 680

199 554

34 866

96 387

RO 2

204 778

24 645

74 464

198 539

25 085

73 221

RO 3

233 680

-2 528

48 216

227 056

-1 941

47 334

Åker, hektar

 

 

 

 

 

    -2,0

232 481

32 881

49 329

212 217

33 414

48 866

    2,01-  5,0

131 334

11 254

14 440

128 455

11 461

14 617

    5,1-  10,0

145 166

24 721

26 419

128 272

25 300

26 585

  10,1-  20,0

109 213

31 554

43 716

109 581

31 174

43 646

  20,1-  30,0

128 301

42 114

73 833

125 501

41 224

73 480

  30,1-  50,0

162 526

71 086

111 023

159 129

68 521

110 090

  50,1-100,0

195 819

164 733

174 369

193 579

160 552

173 160

100,1-200,0

245 852

..

239 917

243 407

..

238 100

200,1-

263 753

..

263 705

263 826

..

263 778

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

172 878

.

86 329

186 200

.

89 616

Trädgårdsväxter

174 339

.

136 625

174 511

.

141 320

Jordbruks- och trädgårdsväxter

195 108

.

146 452

185 380

.

140 705

Mjölkkor

242 345

.

241 391

237 898

.

236 945

Köttdjur

193 232

.

117 950

186 521

.

115 036

Nötkreatur, blandat

224 002

.

224 002

218 322

.

218 322

Andra husdjur

285 425

.

63 734

258 272

.

58 364

Blandad husdjursskötsel

141 340

.

72 212

137 741

.

70 328

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

160 129

.

93 655

159 679

.

93 344

- mest husdjur

219 415

.

131 516

213 619

.

128 517

Småbruk

.

22 287

22 287

.

22 579

22 579

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

203 316

4 348

80 267

190 148

4 044

75 204

40-49 år

237 504

27 453

101 471

229 770

26 644

98 466

50-64 år

230 120

32 291

104 686

230 716

32 247

104 927

65-    år

122 105

15 468

40 012

125 595

16 730

41 909

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

..

..

..

..

..

..

-29 år man

..

..

..

..

..

..

30-39 år kvinna

116 806

-7 369

27 781

111 264

-9 128

25 535

30-39 år man

218 026

10 321

97 215

203 561

10 758

91 243

40-49 år kvinna

170 253

24 861

49 638

161 455

24 347

47 634

40-49 år man

247 597

28 577

115 880

240 023

27 640

112 597

50-64 år kvinna

136 230

15 688

41 426

131 676

15 231

40 509

50-64 år man

241 405

38 518

119 867

242 620

38 628

120 386

65-    år kvinna

45 572

12 301

19 929

49 721

13 523

20 960

65-    år man

137 444

16 383

44 756

140 803

17 657

46 858