Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 1901

Jordbrukarhushållens inkomster 2017
Incomes of agricultural households 2017
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2017 med 25 700 (7 %) till 395 500 kr.  Inkomster var under 2017 störst vid jordbruksföretag med stora arealer samt för driftsinriktningen mjölkkor.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 432 900 kr. Jämfört med 2016 innebär det en ökning med 46 200 (12 %). Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbrukarhushåll i driftsinriktningen andra husdjur.

Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2016-2017. Kronor per hushåll.

Heltidsjordbruk1)

Samtliga1)

2017

2016

2017

2016

Hela riket

432 900

386 700

395 500

369 800

Åker, hektar

20,1-  30,0

373 800

348 700

375 400

353 700

30,1-  50,0

389 200

369 400

381 400

360 600

50,1-100,0

411 400

383 500

408 900

379 100

100,1-200,0

462 900

408 700

461 600

407 200

200,1-

530 000

409 900

530 100

410 000

Driftsinriktning

Jordbruks- och trädgårdsväxter

432 800

381 700

407 800

367 800

Mjölkkor

451 100

357 800

450 400

357 200

Nötkreatur, blandat

412 500

364 500

412 400

364 500

Andra husdjur

474 000

436 800

411 400

381 800

Blandat jordbruk, mest växtodling

428 000

360 600

397 800

351 900

 

 

1)        Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.