Statens Jordbruksverk                                            24                                                    JO 42 SM 1901