Statens Jordbruksverk                                             1                                                      JO 42 SM 1901