Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2017

JO 42 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.Hushållsinkomst efter transfereringar 2015-2017 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Specified household incomes after transfers 2015-2017. SEK per household

 

Rad

 

Heltidsjordbruk 1) 2017

Småbruk 1) 2017

Samtliga 1)

2017

2016

2015

Inkomst av tjänst (+)

1

286 900

448 400

391 000

382 700

372 700

Allmänna avdrag (-)

2

200

800

600

700

1 200

Inkomst av näringsverksamhet

 

 

 

 

 

 

Överskott (+)

3

221 500

47 200

101 300

92 900

92 400

Underskott (-)

4

15 100

24 600

22 000

29 100

27 700

Nettoinkomst av näringsverksamhet (5=3+4)

5

206 400

22 600

79 300

63 800

64 600

Därav nettoförändring av      periodiseringsfond (+/-)

6

17 400

300

4 900

400

200

Nettoförändring av expan-sionsmedel (+/-)

7

9 400

700

3 000

-600

-900

Kapitalinkomster

 

 

 

 

 

 

Överskott (+)

8

57 900

32 500

39 900

36 300

37 700

Underskott (-)

9

12 500

12 900

12 500

13 400

14 400

Nettoinkomst av kapital (10=8-9)

10

45 400

19 600

27 400

22 900

23 300

Därav räntefördelning

 

 

 

 

 

 

Positiv (+)

11

36 200

9 000

17 300

15 500

14 000

Negativ (-)

12

1 900

200

700

800

1 000

Räntefördelning, netto (13=11-12)

13

34 200

8 800

16 600

14 700

13 000

Hushållsinkomst före transfereringar (14=1-2+5+7+10)

14

547 900

490 500

500 100

469 300

458 500

Skattefria positiva transfereringar

15

12 400

8 800

9 900

10 100

10 200

Negativa transfereringar

16

127 500

112 700

114 500

109 600

103 200

Därav:

 

 

 

 

 

 

allmän pensionsavgift (-)

17

29 000

22 900

24 700

24 200

23 600

skatt på förvärvsinkomster (-)

18

145 300

145 500

142 500

138 300

133 700

skatt på kapitalinkomster (-)

19

17 300

9 700

11 900

10 800

11 200

övriga skatter (-)

20

12 000

7 000

8 600

7 600

7 200

skattereduktioner (+)

21

77 600

73 800

74 600

72 900

74 100

övriga negativa transfereringar (-)

22

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Hushållsinkomst efter transfereringar (14+15+16)

23

432 900

386 700

395 500

369 800

365 600