Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2017

JO 42 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2017

10. Number of farmers and spouses, household members and households in 2017

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Brukare och maka/ make

Hushållsmedlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Hela riket

40 809

50 605

125 466

56 692

2,21

Riksområden

RO 1

17 266

21 456

53 330

24 004

2,22

RO 2

17 376

21 455

53 117

23 966

2,22

RO 3

6 167

7 694

19 019

8 722

2,18

Åker, hektar

 

 

 

 

    -2,0

2 377

2 582

8 533

3 102

2,75

    2,01-  5,0

6 446

7 485

19 699

8 722

2,26

    5,1-  10,0

8 847

10 443

24 329

12 025

2,02

  10,1-  20,0

7 388

9 399

21 383

10 529

2,03

  20,1-  30,0

3 370

4 491

10 240

4 942

2,07

  30,1-  50,0

3 829

5 178

12 120

5 590

2,17

  50,1-100,0

4 464

5 912

14 821

6 239

2,34

100,1-200,0

2 841

3 591

9 902

3 834

2,28

200,1-

1 247

1 524

4 439

1 619

2,74

Heltidsjordbruk

9 921

12 812

34 019

13 665

2,49

Driftsinriktning

 

 

 

 

Jordbruksväxter

9 351

12 424

29 033

13 610

2,13

Trädgårdsväxter

446

584

1 354

637

2,13

Jordbruks- och trädgårdsväxter

373

453

1 204

493

2,44

Mjölkkor

2 244

2 928

7 847

3 131

2,51

Köttdjur

5 966

7 900

19 702

8 534

2,31

Nötkreatur, blandat

283

374

992

397

2,50

Andra husdjur

2 913

3 212

8 799

3 667

2,40

Blandad husdjursskötsel

1 123

1 278

3 644

1 443

2,53

Blandat jordbruk

 

 

 

 

- mest växtodling

978

1 197

3 169

1 321

2,40

- mest husdjur

1 831

2 279

5 840

2 481

2,35

Småbruk

15 301

17 976

43 882

20 978

2,09

Brukarens ålder

 

 

 

 

-29 år

760

1 054

2 843

1 258

2,26

30-39 år

3 707

4 457

15 291

4 958

3,08

40-49 år

6 845

8 105

28 597

9 037

3,16

50-64 år

15 309

19 366

46 155

21 603

2,14

65-    år

14 188

17 623

32 580

19 836

1,64


 

 

10. Forts.

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Brukare och maka/ make

Hushållsmedlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Län

 

 

 

 

Stockholms

1 075

1 222

3 010

1 475

2,04

Uppsala

1 729

2 130

5 356

2 391

2,24

Södermanlands

1 247

1 508

3 637

1 735

2,10

Östergötlands

2 118

2 581

6 486

2 883

2,25

Jönköpings

2 409

2 925

7 541

3 196

2,36

Kronobergs

1 501

1 903

4 793

2 084

2,30

Kalmar

2 063

2 527

6 362

2 832

2,25

Gotlands

908

1 127

2 949

1 261

2,34

Blekinge

862

1 120

2 718

1 214

2,24

Skåne

4 720

5 943

14 744

6 607

2,23

Hallands

2 046

2 503

6 351

2 755

2,31

Västra Götalands

8 106

10 196

24 891

11 371

2,19

Värmlands

2 135

2 668

6 442

3 015

2,14

Örebro

1 495

1 812

4 433

2 055

2,16

Västmanlands

1 020

1 248

3 111

1 407

2,21

Dalarnas

1 295

1 580

3 877

1 813

2,14

Gävleborgs

1 451

1 797

4 449

2 050

2,17

Västernorrlands

1 355

1 651

4 106

1 872

2,19

Jämtlands

936

1 197

3 020

1 361

2,22

Västerbottens

1 517

1 908

4 657

2 128

2,19

Norrbottens

821

1 059

2 533

1 187

2,13