Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2017

JO 42 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2017 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

11. Assed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2017 distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

Näringsverksamhet

Tjänst

Sammanräknad     förvärvsinkomst

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

23 789

73 775

235 688

222 258

259 477

296 034

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

28 440

88 583

233 721

207 185

262 162

295 769

RO 2

20 462

68 508

237 619

230 227

258 081

298 734

RO 3

20 140

47 171

235 756

242 071

255 896

289 242

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

23 087

48 065

245 576

268 476

268 662

316 541

    2,01-  5,0

10 955

26 499

251 663

295 968

262 618

322 467

    5,1-  10,0

11 227

30 967

248 352

284 261

259 579

315 228

  10,1-  20,0

14 633

44 839

237 541

250 421

252 174

295 260

  20,1-  30,0

19 412

64 831

230 993

209 833

250 405

274 664

  30,1-  50,0

28 086

93 051

220 737

172 652

248 823

265 703

  50,1-100,0

41 623

143 127

218 761

123 087

260 384

266 214

100,1-200,0

64 897

196 055

209 046

91 310

273 942

287 365

200,1-

75 973

225 040

213 343

81 805

289 316

306 845

Heltidsjordbruk

54 893

165 594

209 871

106 327

264 764

271 922

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

21 806

84 899

238 437

207 272

260 243

292 170

Trädgårdsväxter

53 207

102 485

199 724

178 743

252 931

281 228

Jordbruks- och trädgårdsväxter

40 056

119 451

210 808

155 178

250 865

274 628

Mjölkkor

90 635

207 135

165 237

59 232

255 872

266 367

Köttdjur

24 676

91 909

230 148

178 458

254 823

270 367

Nötkreatur, blandat

69 300

202 846

183 204

67 421

252 504

270 268

Andra husdjur

23 881

58 672

243 856

253 330

267 737

312 002

Blandad husdjursskötsel

31 430

75 036

212 600

205 814

244 030

280 850

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

28 560

94 320

225 979

179 177

254 539

273 498

- mest husdjur

30 473

103 754

226 794

169 427

257 266

273 181

Småbruk

11 073

29 068

250 951

289 929

262 024

318 997

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

22 459

79 220

209 504

234 450

231 963

313 671

30-39 år

24 248

92 262

233 789

251 083

258 037

343 345

40-49 år

29 427

95 812

265 245

246 767

294 671

342 579

50-64 år

30 330

95 242

261 260

209 023

291 590

304 265

65-    år

13 962

35 051

195 736

217 511

209 698

252 562