Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2017

JO 42 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2017 med fördelning på kvinnor och män

12. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses in 2017 distributed by women and men

Redovisningsgrupp

Antal företagare

Antal maka/make till före-    tagaren

Ensamstående

Samtaxerade

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

6 118

15 852

5 947

28 775

28 744

5 978

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

2 563

6 723

2 222

12 496

12 481

2 237

RO 2

2 523

6 578

2 630

12 235

12 223

2 642

RO 3

1 032

2 551

1 095

4 044

4 040

1 099

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

522

723

525

1 332

1 330

527

    2,01-  5,0

1 241

2 272

1 171

4 038

4 034

1 175

    5,1-  10,0

1 580

3 180

1 584

5 681

5 683

1 582

  10,1-  20,0

1 130

3 141

1 069

5 189

5 189

1 069

  20,1-  30,0

452

1 571

402

2 517

2 516

403

  30,1-  50,0

423

1 750

426

2 991

2 980

437

  50,1-100,0

424

1 858

413

3 634

3 627

420

100,1-200,0

248

988

245

2 353

2 348

250

200,1-

98

369

112

1 040

1 037

115

Heltidsjordbruk

876

3 723

993

8 074

8 052

1 015

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

1 192

4 253

990

7 175

7 169

996

Trädgårdsväxter

53

191

78

315

315

78

Jordbruks- och trädgårdsväxter

41

119

51

282

281

52

Mjölkkor

208

882

264

1 777

1 772

269

Köttdjur

646

2 556

688

4 644

4 632

700

Nötkreatur, blandat

23

114

32

228

228

32

Andra husdjur

458

751

593

1 865

1 862

596

Blandad husdjursskötsel

164

321

197

761

762

196

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

127

340

117

737

734

120

- mest husdjur

204

648

226

1 403

1 401

228

Småbruk

3 002

5 677

2 711

9 588

9 588

2 711

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

205

497

156

400

399

157

30-39 år

509

1 243

766

2 440

2 432

774

40-49 år

938

2 186

1 153

4 760

4 754

1 159

50-64 år

2 246

6 285

2 185

10 887

10 878

2 194

65-    år

2 220

5 641

1 687

10 288

10 281

1 695