Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2017

JO 42 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2017 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

14. Adjusted income from capital and total income 2017 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av kapital

Totalt för samtliga inkomstslag

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

11 473

14 983

460

7 289

292 471

310 833

259 604

334 100

Riks-        områden

 

 

RO 1

15 955

15 417

-81

8 187

305 853

317 987

264 947

342 625

RO 2

8 656

14 009

997

6 100

285 520

312 440

257 942

331 208

RO 3

7 230

16 349

267

8 107

276 231

287 839

252 752

316 507

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

    -2,0

8 790

12 549

175

3 891

287 251

297 560

265 949

327 642

    2,01-  5,0

11 008

14 984

1 169

7 284

290 798

324 963

268 616

335 336

    5,1-  10,0

11 012

16 426

-329

5 654

296 252

315 858

257 587

325 314

  10,1-  20,0

13 634

13 800

-735

6 673

284 677

292 776

253 251

317 548

  20,1-  30,0

12 971

16 697

2 651

9 402

298 188

283 723

253 962

312 902

  30,1-  50,0

7 450

13 395

267

8 814

282 943

286 185

238 437

310 032

  50,1-100,0

8 927

17 144

1 042

8 517

289 423

302 988

267 556

337 115

100,1-200,0

17 583

13 728

576

8 137

315 190

376 544

260 682

374 145

200,1-

20 187

10 082

7 390

7 946

340 825

456 129

293 873

487 540

Heltidsjordbruk

10 483

12 008

2 270

7222

294 868

327 281

261 160

358 943

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

15 320

19 314

1 205

11 565

299 522

311 664

265 209

341 318

Trädgårdsväxter

6 682

19 126

-331

7 525

252 619

315 738

270 798

340 335

Jordbruks- och trädgårdsväxter

31 473

12 643

-1 920

4 699

310 570

323 357

204 540

319 874

Mjölkkor

7 105

10 317

391

2 956

291 842

361 511

269 961

399 078

Köttdjur

7 575

8 835

-18

4 677

278 211

279 439

256 753

308 936

Nötkreatur, blandat

-13 273

5 472

-5 262

4 435

241 044

331 516

240 404

340 070

Andra husdjur

1 934

11 694

-3 168

3 463

283 330

319 774

249 777

340 742

Blandad husdjursskötsel

5 347

19 473

4 873

2 628

264 648

293 039

214 754

311 651

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

13 950

5 338

-2 520

11 811

299 535

276 195

222 115

332 906

- mest husdjur

12 760

5 495

-1 979

7 492

264 870

273 638

248 555

315 522

Småbruk

12 686

17 173

1 255

7 029

298 125

321 774

266 160

332 216

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

-4 150

-925

-8 367

-3 550

238 906

327 241

216 816

314 992

30-39 år

2 424

1 693

-9 260

-6 510

290 230

349 695

250 035

371 502

40-49 år

2 358

4 799

-6 388

-1 160

322 651

340 793

286 791

382 251

50-64 år

7 585

14 877

592

7 402

329 679

324 067

284 540

347 615

65-    år

22 776

23 377

10 198

14 772

247 536

274 471

217 026

289 393