Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2017

JO 42 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

15. Justerad inkomst av näringsverksamhet, taxerad inkomst av tjänst, justerad inkomst av kapital samt total för samtliga inkomstslag 2017 för samtaxerade maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

15. Adjusted business income, income from employment, income from capital and total income 2017 for jointly assessed spouses distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Justerad inkomst av kapital

Totalt för samtliga

 inkomstslag

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

25 411

34 732

233 274

279 832

1 462

3 206

260 148

317 770

Riks-         områden

 

 

RO 1

31 529

41 052

230 838

282 795

2 196

1 211

264 563

325 057

RO 2

21 692

35 746

235 433

283 549

883

4 957

258 008

324 251

RO 3

17 765

19 433

234 270

264 866

945

3 057

252 981

287 355

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

    -2,0

19 331

43 371

243 193

299 482

1 011

253

263 536

343 107

    2,01-  5,0

6 980

14 590

244 742

312 432

-391

2 042

251 331

 329 063

    5,1-  10,0

7 760

13 580

243 480

310 346

190

2 794

251 430

326 720

  10,1-  20,0

11 032

26 179

236 758

283 445

1 217

3 864

249 007

313 488

  20,1-  30,0

17 842

27 280

230 054

264 950

1 838

7 182

249 735

299 412

  30,1-  50,0

28 075

46 064

223 789

252 495

3 037

5 287

254 900

303 842

  50,1-100,0

43 194

96 692

223 908

182 553

2 329

5 066

269 430

284 312

100,1-200,0

80 613

109 393

213 727

169 274

3 325

631

297 665

279 299

200,1-

97 117

165 914

214 670

154 995

4 761

5 120

316 547

326 029

Heltidsjordbruk

63 634

97 825

215 472

190 320

2 662

4 975

281 769

293 120

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

22 339

40 227

238 882

266 361

3 665

3 701

264 886

310 289

Trädgårdsväxter

57 112

77 313

207 596

222 919

-594

342

264 114

300 573

Jordbruks- och trädgårdsväxter

41 229

53 520

219 177

252 096

5 575

4 077

265 981

309 693

Mjölkkor

113 066

143 489

170 302

138 569

650

2 294

284 018

284 352

Köttdjur

23 632

50 682

232 718

229 349

1 588

5 974

257 938

286 005

Nötkreatur, blandat

83 422

111 996

186 714

202 639

-200

-4 018

269 937

310 617

Andra husdjur

27 042

30 884

242 842

311 400

-866

2 044

269 018

344 329

Blandad husdjursskötsel

30 055

30 883

217 455

272 862

-184

736

247 326

304 480

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

31 788

34 633

227 372

280 346

2 739

415

261 899

315 394

- mest husdjur

34 194

49 640

228 545

245 826

965

3 181

263 704

298 647

Småbruk

7 027

15 181

243 894

311 315

449

3 110

251 370

329 605

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

17 613

26 337

195 759

288 496

-4 614

-7 556

208 759

307 277

30-39 år

20 350

33 787

229 501

315 791

-5170

-8 569

244 681

341 009

40-49 år

28 370

53 272

263 065

318 380

-4 696

-2 898

286 740

368 754

50-64 år

34 635

41 599

258 570

282 553

679

3 056

293 884

327 207

65-    år

15 784

14 364

195 083

232 701

6 943

13 953

217 809

261 018