Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2017

JO 42 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2017. Kronor per hushåll

4. Household income before and after transfers in 2017. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfereringar

Transfereringar

Hushålls-inkomst efter transfereringar

 

Positiva, ej skattepliktiga

Skatter och almän pensionsavgift

Övriga negativa transfereringar

 

Hela riket

500 125

9 922

113 055

1 466

395 526

 

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

511 699

10 053

115 259

1 547

404 946

 

RO 2

500 146

9 687

113 056

1 369

395 409

 

RO 3

468 199

10 207

106 987

1 511

369 908

 

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

494 006

11 502

117 716

2 112

385 680

 

    2,01-  5,0

494 491

9 277

112 037

1 608

390 123

 

    5,1-  10,0

489 511

9 437

111 215

1 527

386 206

 

  10,1-  20,0

475 456

8 641

105 221

1 279

377 597

 

  20,1-  30,0

469 958

8 422

101 829

1 134

375 417

 

  30,1-  50,0

477 596

9 418

104 344

1 277

381 394

 

  50,1-100,0

516 515

10 978

117 258

1 349

408 886

 

100,1-200,0

586 837

13 739

137 404

1 569

461 604

 

200,1-

681 088

15 430

164 257

2 127

530 135

 

Heltidsjordbruk

547 905

12 409

125 959

1 495

432 860

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

505 585

8 729

112 666

1 323

400 325

 

Trädgårdsväxter

502 653

11 083

108 646

2 366

402 724

 

Jordbruks- och trädgårdsväxter

518 262

12 777

121 475

1 722

407 843

 

Mjölkkor

564 873

12 205

125 640

1 016

450 422

 

Köttdjur

483 124

10 674

108 176

1 276

384 346

 

Nötkreatur, blandat

517 127

13 833

117 635

898

412 427

 

Andra husdjur

525 639

12 786

124 721

2 344

411 360

 

Blandad husdjursskötsel

483 047

14 199

114 473

2 040

380 734

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

499 685

11 758

112 136

1 554

397 754

 

- mest husdjur

493 532

10 953

112 830

1 594

390 062

 

Småbruk

490 532

8 843

111 214

1 468

386 693

 

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

424 702

12 630

108 575

1 894

326 863

 

30-39 år

500 734

24 443

130 188

3 750

391 239

 

40-49 år

570 068

23 683

150 448

3 472

439 832

 

50-64 år

554 256

8 266

145 592

1 330

415 601

 

65-    år

414 132

1 648

56 598

103

359 079

 

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

389 105

19 066

95 188

2 846

310 138

 

-29 år man

435 748

10 633

112 729

1 599

332 053

 

30-39 år kvinna

468 023

28 407

122 699

4 432

369 299

 

30-39 år man

512 059

23 071

132 781

3 514

398 835

 

40-49 år kvinna

530 649

24 723

143 212

4 040

408 120

 

40-49 år man

581 935

23 371

152 626

3 301

449 379

 

50-64 år kvinna

507 102

8 554

134 494

1 564

379 598

 

50-64 år man

566 424

8 192

148 456

1 269

424 891

 

65-    år kvinna

348 561

2 233

40 387

26

310 381

 

65-    år man

430 214

1 505

60 574

122

371 024