Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2017

JO 42 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Justerad och samlad inkomst av näringsverksamhet 2017, totalt per hushåll. Kronor per hushåll

6. Adjusted business incomes in 2017. SEK per household

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Samlad inkomst av näringsverksamhet

 

Heltidsjordbruk 1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Heltidsjordbruk 1)

Småbru 1)

Samtliga1)

Hela riket

267 391

32 350

103 789

250 015

32 004

98 941

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

273 798

39 767

129 319

255 510

39 445

122 854

RO 2

260 262

36 227

94 530

242 969

35 852

90 365

RO 3

256 929

12 218

58 936

244 381

11 899

56 663

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

249 252

43 832

58 372

241 520

43 156

57 409

    2,01-  5,0

238 644

26 196

29 554

194 880

25 474

28 471

    5,1-  10,0

140 061

31 552

34 364

146 502

31 488

34 201

  10,1-  20,0

150 504

38 199

55 483

143 028

38 434

54 764

  20,1-  30,0

152 147

56 065

88 509

147 695

53 791

86 048

  30,1-  50,0

188 469

77 843

133 712

180 863

74 529

129 379

  50,1-100,0

236 256

170 736

212 397

222 242

171 075

201 355

100,1-200,0

321 548

..

317 043

299 637

..

295 835

200,1-

431 934

..

431 816

391 773

..

391 679

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

251 381

.

118 153

240 470

.

114 654

Trädgårdsväxter

244 918

.

175 899

235 014

.

169 530

Jordbruks- och trädgårdsväxter

238 169

.

181 238

229 660

.

175 745

Mjölkkor

380 225

.

378 689

347 108

.

345 796

Köttdjur

200 203

.

125 080

192 478

.

121 263

Nötkreatur, blandat

308 132

.

307 403

282 453

.

281 789

Andra husdjur

312 374

.

89 106

281 322

.

82 217

Blandad husdjursskötsel

203 308

.

108 206

185 893

.

100 368

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

246 977

.

141 640

229 118

.

132 329

- mest husdjur

229 863

.

141 439

216 651

.

133 906

Småbruk

 

32 350

32 350

.

32 004

32 004

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

191 452

19 423

101 136

175 279

15 657

91 082

30-39 år

270 620

24 793

119 590

243 228

22 448

108 579

40-49 år

321 052

33 607

133 372

294 113

32 743

124 003

50-64 år

298 957

44 944

133 659

281 445

44 676

128 187

65-    år

163 089

23 417

54 005

159 961

23 712

53 781

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

163 812

12 002

54 885

157 545

8 397

50 679

-29 år man

196 230

22 976

115 489

178 345

19 133

103 620

30-39 år kvinna

147 826

16 293

49 443

141 813

13 490

46 300

30-39 år man

292 679

29 587

143 874

261 446

27 502

130 139

40-49 år kvinna

212 225

27 296

65 408

192 935

25 929

60 933

40-49 år man

337 627

36 407

153 831

309 523

35 767

142 989

50-64 år kvinna

163 208

26 420

57 571

156 941

25 534

55 982

50-64 år man

316 425

52 287

153 293

297 466

52 264

146 818

65-    år kvinna

58 737

15 970

25 972

57 682

15 860

25 547

65-    år man

184 464

25 641

60 880

180 912

26 058

60 706