Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2017

JO 42 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Nettoinkomst av näringsverksamhet 2017. Kronor per hushåll

7. Net business incomes in 2017. SEK per household

Redovisningsgrupp

Överskott uppkommet under året

Underskott uppkommet under året

Årets  netto-   inkomst för jordbrukarhushåll

Taxerad inkomst av näringsverksamhet

Kvittat mot äldre underskott

Totalt överskott

Hela riket

84 340

16 948

101 287

21 989

79 298

Riksområden

 

 

 

 

 

RO 1

101 184

19 208

120 393

19 470

100 923

RO 2

77 520

15 816

93 336

22 639

70 697

RO 3

56 700

13 833

70 533

27 137

43 396

Åker, hektar

 

 

 

 

 

    -2,0

59 020

15 494

74 514

30 406

44 108

    2,01-  5,0

31 606

13 586

45 192

24 415

20 777

    5,1-  10,0

36 131

13 920

50 050

25 349

24 702

  10,1-  20,0

51 064

15 225

66 289

23 990

42 299

  20,1-  30,0

73 190

15 673

88 863

20 165

68 698

  30,1-  50,0

107 088

15 402

122 490

17 881

104 609

  50,1-100,0

164 758

17 933

182 691

15 093

167 598

100,1-200,0

235 366

28 095

263 461

14 681

248 780

200,1-

273 253

50 380

323 633

18 926

304 707

Heltidsjordbruk

197 709

23 822

221 530

15 099

206 431

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

94 052

18 772

112 823

19 872

92 951

Trädgårdsväxter

133 842

21 582

155 424

22 403

133 021

Jordbruks- och trädgårdsväxter

142 707

18 160

160 868

24 323

136 545

Mjölkkor

260 851

32 442

293 293

9 312

283 980

Köttdjur

104 122

13 264

117 386

19 566

97 820

Nötkreatur, blandat

240 902

14 344

255 246

7 493

247 753

Andra husdjur

71 484

23 200

94 684

30 127

64 557

Blandad husdjursskötsel

93 239

18 523

111 762

28 161

83 601

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

- mest växtodling

108 596

25 247

133 843

21 753

112 090

- mest husdjur

119 134

14 535

133 669

21 985

111 684

Småbruk

33 803

13 391

47 193

24 616

22 577

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

-29 år

96 970

10 345

107 314

31 752

75 562

30-39 år

101 151

14 336

115 487

23 504

91 983

40-49 år

108 989

19 318

128 307

24 695

103 612

50-64 år

108 791

18 288

127 078

22 262

104 816

65-    år

41 445

15 497

56 942

19 435

37 507

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

53 960

3 674

57 634

20 495

37 138

-29 år man

110 136

12 414

122 731

35 246

87 485

30-39 år kvinna

54 513

11 315

65 828

26 292

39 536

30-39 år man

117 297

15 381

132 678

22 539

110 140

40-49 år kvinna

66 329

12 555

78 884

26 969

51 915

40-49 år man

121 832

21 353

143 185

24 011

119 174

50-64 år kvinna

53 961

15 893

69 854

26 515

43 339

50-64 år man

122 938

18 906

141 844

21 165

120 680

65-    år kvinna

20 827

11 213

32 041

17 883

14 158

65-    år man

46 502

16 548

63 049

19 816

43 234