Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2017

JO 42 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Justerad inkomst av näringsverksamhet 2017. Kronor per hushåll

8. Business incomes in 2017. SEK per household

Redovisningsgrupp

Nettoinkomst av näringsverksamhet

Nettoförändring av expansionsmedel

Räntefördelning netto

Samlad inkomst av         näringsverksamhet

Periodiseringsfond, netto

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Hela riket

79 298

3 029

16 613

98 941

4 848

103 789

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

100 923

4 201

17 730

122 854

6 465

129 319

RO 2

70 697

2 896

16 772

90 365

4 165

94 530

RO 3

43 396

166

13 101

56 663

2 272

58 936

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

44 108

1 177

12 124

57 409

963

58 372

    2,01-  5,0

20 777

617

7 077

28 471

1 083

29 554

    5,1-  10,0

24 702

788

8 711

34 201

163

34 364

  10,1-  20,0

42 299

1 155

11 310

54 764

719

55 483

  20,1-  30,0

68 698

1 723

15 627

86 048

2 461

88 509

  30,1-  50,0

104 609

2 971

21 799

129 379

4 333

133 712

  50,1-100,0

167 598

4 252

29 505

201 355

11 042

212 397

100,1-200,0

248 780

7 276

39 778

295 835

21 208

317 043

200,1-

304 707

37 626

49 346

391 679

40 136

431 816

Heltidsjordbruk

206 431

9 357

34 228

250 015

17 376

267 391

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

92 951

2 194

19 509

114 654

3 499

118 153

Trädgårdsväxter

133 021

12 414

24 096

169 530

6 369

175 899

Jordbruks- och trädgårdsväxter

136 545

13 183

26 017

175 745

5 493

181 238

Mjölkkor

283 980

17 644

44 171

345 796

32 894

378 689

Köttdjur

97 820

2 594

20 849

121 263

3 817

125 080

Nötkreatur, blandat

247 753

633

33 403

281 789

25 614

307 403

Andra husdjur

64 557

5 735

11 925

82 217

6 889

89 106

Blandad husdjursskötsel

83 601

2 301

14 466

100 368

7 839

108 206

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

112 090

2 592

17 647

132 329

9 311

141 640

- mest husdjur

111 684

3 015

19 207

133 906

7 532

141 439

Småbruk

22 577

697

8 725

32 004

345

32 305

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

75 562

8 257

7 263

91 082

10 054

101 136

30-39 år

91 983

5 732

10 863

108 579

11 012

119 590

40-49 år

103 612

5 190

15 202

124 003

9 369

133 372

50-64 år

104 816

3 312

20 058

128 187

5 473

133 659

65-    år

37 507

716

15 558

53 781

224

54 005

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

     37 138

10 559

2 981

50 679

4 206

54 885

-29 år man

     87 485

7 543

8 591

103 619

11 869

115 489

30-39 år kvinna

39 536

2 309

4 454

46 300

3 143

49 443

30-39 år man

110 140

6 917

13 082

130 139

13 736

143 874

40-49 år kvinna

51 915

829

8 189

60 933

4 475

65 408

40-49 år man

119 174

6 503

17 313

142 989

10 842

153 831

50-64 år kvinna

43 339

1 363

11 280

55 982

1 588

57 571

50-64 år man

120 680

3 815

22 324

146 818

6 475

153 293

65-    år kvinna

14 158

894

10 495

25 547

425

25 972

65-    år man

43 234

672

16 800

60 706

175

60 880