Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2017

JO 42 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Bruttobelopp för räntefördelning, expansionsmedel och periodiserings-fond 2017 kronor per hushåll

9. Gross figures for interest adjustment for self-employed, expansion funds and tax allocation reserve in 2017. SEK per household

Redovisningsgrupp

Räntefördelning

Expansionsmedel

Periodiseringsfond

Positiv

Negativ

Avsättning

Återföring

Avsättning

Återföring

Hela riket

17 337

724

5 492

2 463

14 534

9 686

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

18 848

1 118

7 071

2 870

19 009

12 543

RO 2

17 291

519

5 011

2 115

12 696

8 531

RO 3

13 302

200

2 466

2 300

7 268

4 995

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

12 814

690

4 000

2 823

8 810

7 846

    2,01-  5,0

7 328

251

1 656

1 039

4 135

3 052

    5,1-  10,0

8 882

171

2 631

1 843

4 444

4 280

  10,1-  20,0

11 642

332

3 125

1 971

6 986

6 268

  20,1-  30,0

16 218

591

3 985

2 262

10 549

8 088

  30,1-  50,0

22 552

753

5 860

2 889

16 435

12 101

  50,1-100,0

30 714

1 209

7 774

3 522

28 274

17 232

100,1-200,0

42 238

2 460

11 727

4 451

48 270

27 062

200,1-

53 616

4 270

45 141

7 514

77 182

37 045

Heltidsjordbruk

36 172

1 944

13 468

4 111

40 097

22 721

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

20 380

871

5 653

3 460

15 940

12 441

Trädgårdsväxter

25 137

1 042

15 258

2 843

26 519

20 150

Jordbruks- och trädgårdsväxter

27 723

1 706

15 499

2 316

30 206

24 714

Mjölkkor

46 514

2 342

19 918

2 274

59 171

26 277

Köttdjur

21 491

641

5 596

3 001

14 867

11 049

Nötkreatur, blandat

35 779

2 376

5 481

4 848

44 256

18 642

Andra husdjur

12 942

1 016

7 261

1 526

14 423

7 534

Blandad husdjursskötsel

15 266

800

4 659

2 358

16 594

8 755

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

18 441

794

5 607

3 016

20 850

11 539

- mest husdjur

20 477

1 270

5 313

2 298

20 059

12 527

Småbruk

8 957

231

2 424

1 727

4 359

4 014

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

7 718

455

9 114

856

17 934

7 880

30-39 år

11 493

630

7 533

1 800

19 398

8 387

40-49 år

16 149

948

7 857

2 668

20 724

11 355

50-64 år

20 987

928

5 965

2 653

18 520

13 047

65-    år

15 999

441

3 150

2 434

5 934

5 710

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

3 173

192

10 599

40

8 906

4 700

-29 år man

9 128

537

8 653

1 110

20 735

8 866

30-39 år kvinna

4 876

421

3 183

874

6 951

3 808

30-39 år man

13 784

703

9 039

2 121

23 707

9 972

40-49 år kvinna

8 537

348

2 607

1 779

10 459

5 984

40-49 år man

18 441

1 128

9 438

2 935

23 814

12 972

50-64 år kvinna

11 696

416

2 649

1 286

8 065

6 477

50-64 år man

23 384

1 060

6 821

3 006

21 218

14 743

65-    år kvinna

10 725

230

2 102

1 208

3 073

2 648

65-    år man

17 292

492

3 407

2 735

6 635

6 461