Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 2001

Jordbrukarhushållens inkomster 2018
Incomes of agricultural households 2018
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens totala inkomster för heltidsjordbruk minskade under 2018

 

För heltidsjordbruk minskade den genomsnittliga hushållsinkomsten år 2018 med 15 800 kr (- 4 %) till 417 100 kr. Inkomster var under 2018 störst vid jordbrukarföretag med arealer över 200 ha samt för driftsinriktningen trädgårdsväxter.

För samtliga jordbrukarhushåll var den genomsnittliga hushållsinkomsten 399 300 kr. Jämfört med 2017 innebär det en ökning med 3 800 kr (+ 1 %). Den genomsnittliga inkomsten för samtliga jordbrukarhushåll var störst hos jordbrukarhushåll med stora arealer och i driftsinriktningen mjölkkor.

Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2017-2018. Kronor per hushåll.

Hushållsinkomster efter transfereringar

 

Heltidsjordbruk1)

Samtliga1)

 

2017

2018

2017

2018

Hela riket

432 900

417 100

395 500

399 300

Åker, hektar

50,1-100,0

411 400

406 400

408 900

405 700

100,1-200,0

462 900

442 300

461 600

441 000

200,1-

530 000

469 400

530 100

469 400

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

465 200

452 100

400 300

406 300

Trädgårdsväxter

441 300

453 600

402 700

402 700

Jordbruks- och trädgårdsväxter

432 800

425 800

407 800

407 800

Mjölkkor

451 100

413 200

450 400

412 100

Andra lantbruksdjur

474 000

420 300

411 400

400 800

1) Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.