Statens Jordbruksverk                                           23                                                     JO 42 SM 1901