Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

15. Justerad inkomst av näringsverksamhet, taxerad inkomst av tjänst, justerad inkomst av kapital samt total för samtliga inkomstslag 2018 för företagarens maka/make/sambo med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

15. Adjusted business income, income from employment, income from capital and total income 2018 for jointly assessed spouses distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Justerad inkomst av kapital

Totalt för samtliga

 Inkomstslag

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

23 015

32 977

239 393

287 753

2 120

4 204

264 528

324 934

Riks-         områden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

28 123

43 682

238 074

289 268

2 860

3 616

269 057

336 567

RO 2

19 305

30 984

240 972

291 502

1 623

5 449

261 900

327 935

RO 3

18 533

15 513

238 667

275 423

1 348

2 383

258 548

293 319

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

    -2,0

15 098

29 324

246 795

308 412

671

-633

262 563

337 102

    2,01-  5,0

5 677

14 394

250 893

325 094

108

486

256 679

339 974

    5,1-  10,0

5 880

15 859

250 451

321 760

629

4 091

256 960

341 709

  10,1-  20,0

9 825

22 247

242 264

284 291

2 113

5 926

254 201

312 464

  20,1-  30,0

16 595

32 200

236 042

279 715

3 416

9 559

256 054

321 474

  30,1-  50,0

27 079

41 191

230 688

248 902

3 920

13 743

261 687

303 836

  50,1-100,0

40 072

87 487

229 504

196 282

4 209

6 290

273 784

290 059

100,1-200,0

70 985

105 768

220 355

177 309

2 501

-1 467

293 841

281 611

200,1-

95 339

144 557

219 312

159 702

4 085

6 731

318 735

310 991

Heltidsjordbruk

58 780

88 973

221 389

196 991

3 166

6 473

283 335

292 436

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

22 265

48 407

245 717

274 297

4 313

8 690

272 295

331 395

Trädgårdsväxter

56 463

53 771

212 201

258 634

2 505

5 807

271 168

318 212

Jordbruks- och trädgårdsväxter

42 072

35 269

231 670

230 166

1 738

1 482

275 480

266 917

Mjölkkor

99 576

105 288

173 658

153 541

2 313

3 710

275 547

262 540

Köttdjur

22 830

52 536

237 778

234 703

2 182

6 895

262 790

294 133

Nötkreatur, blandat

59 586

77 533

178 243

168 734

756

3 505

238 585

249 773

Andra lantbruksdjur

20 251

18 765

247 046

319 532

296

2 338

267 593

340 635

Blandad lantbruksdjursskötsel

30 137

15 789

219 283

277 000

123

4 566

249 543

297 355

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

32 085

39 719

233 430

264 764

4 989

4 460

270 504

308 943

- mest lantbruksdjur

31 231

49 861

238 167

258 469

1 374

2 275

270 772

310 605

Småbruk

5 531

16 318

250 667

321 015

881

2 532

257 079

339 865

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

13 312

6 731

201 678

279 057

-3 891

-1 696

211 100

284 091

30-39 år

17 757

26 165

237 993

334 258

-6 353

-6 031

249 397

354 392

40-49 år

25 069

50 972

270 788

325 433

-5 450

-1 530

290 406

374 875

50-64 år

32 233

42 264

266 459

292 721

1 313

3 729

300 005

338 715

65-    år

14 467

15 078

200 545

236 884

8 330

13 629

223 342

265 591