Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2018. Kronor per hushåll

4. Household income before and after transfers in 2018. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfereringar

Transfereringar

Hushålls-inkomst efter transfereringar

 

Positiva, ej skattepliktiga

Skatter och almän pensionsavgift

Övriga negativa transfereringar

 

Hela riket

499 762

10 785

109 850

1 425

399 272

 

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

507 677

10 840

112 731

1 505

404 281

 

RO 2

501 649

10 571

109 443

1 340

401 437

 

RO 3

472 814

11 222

103 055

1 437

379 543

 

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

494 734

12 077

114 195

2 111

390 505

 

    2,01-  5,0

499 103

9 998

108 271

1 559

399 270

 

    5,1-  10,0

498 633

9 964

108 513

1 515

398 569

 

  10,1-  20,0

478 520

9 479

100 881

1 219

385 899

 

  20,1-  30,0

471 300

9 626

98 565

1 177

381 184

 

  30,1-  50,0

482 530

10 186

102 535

1 226

388 955

 

  50,1-100,0

509 948

11 694

114 714

1 271

405 657

 

100,1-200,0

559 348

15 130

132 049

1 407

441 022

 

200,1-

612 741

17 633

159 130

1 821

469 423

 

Heltidsjordbruk

527 927

13 628

123 016

1 393

417 147

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

507 763

9 684

109 926

1 221

406 300

 

Trädgårdsväxter

499 890

12 266

107 351

2 074

402 732

 

Jordbruks- och trädgårdsväxter

514 930

12 201

117 501

1 851

407 779

 

Mjölkkor

519 667

12 975

119 576

965

412 101

 

Köttdjur

483 869

11 809

105 310

1 202

389 167

 

Nötkreatur, blandat

478 739

16 232

108 109

1 093

385 770

 

Andra lantbruksdjur

510 290

13 423

120 621

2 253

400 839

 

Blandad lantbruksdjursskötsel

479 592

16 317

112 797

1 936

381 176

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

491 561

11 895

111 008

1 328

391 120

 

- mest lantbruksdjur

499 628

12 139

111 970

1 734

398 064

 

Småbruk

498 437

9 509

107 812

1 482

398 653

 

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

429 772

13 475

111 702

2 092

329 452

 

30-39 år

498 382

27 677

131 678

3 543

390 838

 

40-49 år

568 883

26 802

153 372

3 530

438 783

 

50-64 år

554 660

8 658

147 979

1 296

414 042

 

65-    år

418 441

1 933

46 606

110

373 658

 

Företagarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

393 625

21 521

100 697

3 297

311 152

 

-29 år man

441 026

10 969

115 129

1 717

335 149

 

30-39 år kvinna

477 861

32 784

125 918

4 295

380 432

 

30-39 år man

506 001

25 780

133 816

3 264

394 701

 

40-49 år kvinna

542 420

27 992

146 773

4 463

419 176

 

40-49 år man

577 588

26 410

155 543

3 222

445 233

 

50-64 år kvinna

505 956

8 337

135 185

1 613

377 495

 

50-64 år man

568 053

8 746

151 497

1 209

424 092

 

65-    år kvinna

351 398

2 736

29 980

17

324 136

 

65-    år man

435 490

1 729

50 834

134

386 251