Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Nettoinkomst av näringsverksamhet 2018. Kronor per hushåll

7. Net business incomes in 2018. SEK per household

Redovisningsgrupp

Överskott uppkommet under året

Underskott uppkommet under året

Årets  netto-   inkomst för jordbrukarhushåll

Taxerad inkomst av näringsverksamhet

Kvittat mot äldre underskott

Totalt överskott

Hela riket

83 512

14 032

97 544

26 170

71 374

Riksområden

 

 

 

 

 

RO 1

99 846

13 846

113 691

25 881

87 811

RO 2

76 803

14 123

90 926

24 705

66 221

RO 3

57 125

14 293

71 418

31 006

40 411

Åker, hektar

 

 

 

 

 

    -2,0

60 496

13 936

74 432

37 731

36 701

    2,01-  5,0

32 019

12 537

44 556

27 165

17 391

    5,1-  10,0

35 675

14 157

49 831

27 859

21 973

  10,1-  20,0

51 508

15 368

66 876

25 897

40 980

  20,1-  30,0

72 895

13 403

86 298

23 672

62 626

  30,1-  50,0

105 167

13 081

118 249

20 614

97 634

  50,1-100,0

161 252

13 268

174 520

19 716

154 803

100,1-200,0

228 493

13 819

242 312

22 524

219 788

200,1-

268 013

21 225

289 238

43 284

245 954

Heltidsjordbruk

193 027

12 973

206 000

23 971

182 029

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

94 963

15 625

110 588

23 639

86 949

Trädgårdsväxter

130 510

25 010

155 520

37 392

118 128

Jordbruks- och trädgårdsväxter

139 577

17 864

157 441

33 497

123 943

Mjölkkor

252 808

9 290

262 098

20 057

242 041

Köttdjur

104 875

12 231

117 106

22 669

94 436

Nötkreatur, blandat

217 014

7 972

224 986

26 478

198 508

Andra lantbruksdjur

66 277

14 175

80 452

39 212

41 240

Blandad lantbruksdjursskötsel

94 611

15 116

109 727

33 466

76 262

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

- mest växtodling

113 451

11 141

124 592

28 178

96 414

- mest lantbruksdjur

118 656

16 542

135 198

26 812

108 386

Småbruk

33 880

13 951

47 832

26 644

21 188

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

-29 år

99 400

7 025

106 424

34 511

71 913

30-39 år

100 587

10 726

111 313

27 432

83 881

40-49 år

107 743

13 513

121 256

30 233

91 024

50-64 år

109 164

14 837

124 001

27 142

96 859

65-    år

41 613

14 659

56 272

22 613

33 659

Företagarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

48 805

1 796

50 601

28 378

22 223

-29 år man

115 153

8 652

123 805

36 421

87 384

30-39 år kvinna

54 058

9 367

63 425

27 094

36 331

30-39 år man

117 861

11 231

129 092

27 558

101 534

40-49 år kvinna

64 416

12 535

76 951

30 505

46 446

40-49 år man

121 996

13 835

135 832

30 143

105 688

50-64 år kvinna

52 493

14 392

66 886

30 819

36 066

50-64 år man

124 748

14 959

139 707

26 130

113 576

65-    år kvinna

20 464

10 874

31 338

17 951

13 387

65-    år man

46 991

15 621

62 613

23 799

38 813