Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Bruttobelopp för räntefördelning, expansionsmedel och periodiseringsfond 2018 kronor per hushåll

9. Gross figures for interest adjustment for self-employed, expansion funds and tax allocation reserve in 2018. SEK per household

Redovisningsgrupp

Räntefördelning

Expansionsmedel

Periodiseringsfond

Positiv

Negativ

Avsättning

Återföring

Avsättning

Återföring

Hela riket

17 068

745

5 063

2 634

12 751

11 766

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

18 411

1 158

6 989

3 188

16 936

15 773

RO 2

16 725

525

3 779

2 443

10 501

9 882

RO 3

14 324

215

3 308

1 636

7 451

5 950

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

13 375

644

4 798

2 404

8 191

10 283

    2,01-  5,0

8 120

278

2 115

1 417

4 113

3 747

    5,1-  10,0

9 523

200

2 703

1 635

4 282

4 158

  10,1-  20,0

12 059

354

2 878

2 059

6 536

6 409

  20,1-  30,0

16 884

646

3 102

3 249

9 138

9 293

  30,1-  50,0

22 366

818

4 452

3 082

13 607

13 085

  50,1-100,0

29 190

1 159

6 068

3 385

23 359

23 293

100,1-200,0

37 136

2 404

12 651

4 616

41 462

35 324

200,1-

46 916

4 249

36 931

9 331

66 454

48 204

Heltidsjordbruk

32 757

1 966

11 775

4 724

33 510

29 805

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

21 494

889

6 155

3 611

14 799

14 678

Trädgårdsväxter

25 935

1 232

11 280

3 930

25 406

22 073

Jordbruks- och trädgårdsväxter

25 784

1 401

6 805

5 436

26 118

30 801

Mjölkkor

40 125

2 374

12 637

2 951

45 697

35 733

Köttdjur

19 977

737

5 145

3 192

12 944

12 340

Nötkreatur, blandat

29 630

2 514

4 866

6 809

33 790

38 044

Andra lantbruksdjur

12 412

1 025

7 315

2 085

12 266

9 869

Blandad lantbruksdjursskötsel

13 313

808

4 539

1 895

16 036

12 799

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

17 519

969

8 050

3 511

18 013

18 265

- mest lantbruksdjur

19 179

1 133

4 674

3 236

18 300

16 781

Småbruk

9 771

246

2 477

1 593

4 359

4 250

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

6 627

412

5 339

1 841

16 683

8 984

30-39 år

10 980

597

6 009

1 904

16 839

11 320

40-49 år

15 351

1 011

5 842

2 365

17 214

13 623

50-64 år

19 872

971

6 170

3 397

16 935

15 937

65-    år

17 027

455

3 343

2 186

5 301

6 953

Företagarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

3 335

249

6 168

81

6 466

4 140

-29 år man

7 652

463

5 080

2 389

19 864

10 492

30-39 år kvinna

4 692

469

1 611

456

5 506

4 926

30-39 år man

13 314

645

7 643

2 441

21 047

13 694

40-49 år kvinna

8 596

351

3 695

1 377

9 424

6 777

40-49 år man

17 573

1 227

6 548

2 690

19 777

15 875

50-64 år kvinna

11 067

378

2 942

1 711

6 897

7 013

50-64 år man

22 294

1 134

7 058

3 860

19 695

18 391

65-    år kvinna

10167

218

2 580

1 297

2 906

2 810

65-    år man

18 772

516

3 537

2 412

5 910

8 007