Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader till baspris inom jordbrukssektorn 2003 samt preliminär utveckling 2003-2004, index 2003=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs at basic prices 2003 and a second estimate for 2004, index 2003=100

Kod

Produktgrupp

Värde
2003

Volym-
index

Pris-

index

Värde-

index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

7 511

109,5

88,9

97,2

02

Industrigrödor

1 749

113,0

97,3

109,9

03

Foderväxter

5 271

89,9

111,4

100,2

04

Köks- och plantskoleväxter

2 890

112,2

94,1

105,6

05

Potatis

1 479

122,6

81,1

99,4

06

Frukt och bär

357

128,3

91,5

117,4

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

63

81,0

100,0

81,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

19 320

106,1

95,1

100,9

11

Djur

9 837

107,2

96,7

103,6

12

Animaliska produkter

11 286

106,0

98,0

103,8

13

Animalieproduktion (11+12)

21 123

106,5

97,4

103,7

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

40 443

106,3

96,3

102,4

15

Produktion av jordbrukstjänster

1 100

119,8

86,5

103,6

16

Jordbrukets produktion (14+15)

41 543

106,7

96,0

102,4

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 200

104,3

95,9

100,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

43 743

106,6

96,0

102,3

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

29 336

100,1

102,4

102,5

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

14 407

119,8

85,2

102,0

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

5 910

95,9

104,8

100,5

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

8 497

136,4

75,6

103,1

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 050

.

.

101,2

24

Andra skatter på produktionen

0

.

.

100,0

25

Övriga produktionssubventioner

3 810

.

.

97,2

26

Faktorinkomst (22-24+25)

12 307

.

.

101,3

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23-24+25)

10 257

.

.

101,3

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

1 481

.

.

97,7

29

Räntekostnader

2 932

.

.

100,6

30

Ränteintäkter

147

.

.

100,0

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

5 991

.

.

102,5

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

74,3

.

.

98,8

 

Prisförändring BNP

.

.

101,1

.

 

 

 

 

 

 


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23-40